Visste du att solceller kan förbättra ditt hus energideklaration? Energideklarationen berättar hur mycket energi huset kräver i drift. Ju lägre energibehov desto bättre energiklass har huset, och du kan räkna med lägre energikostnader och högre värde på husmarknaden.

Först och främst, vad är en energideklaration?

En energideklaration är en sammanställning av ett hus energiåtgång och gör det enkelt att jämföra olika hus över hela landet. När ett hus är nytt, om huset ska överlåtas med nyttjanderätt eller om det ska säljas behövs en energideklaration. Den görs av en certifierad energiexpert på uppdrag av dig som husägare och är giltig i 10 år. Energideklarationen är som ett kvitto på att huset har en viss energiklass.

Sedan år 2014 har vi i Sverige använt oss av energiklasserna A-G, där A står för lägst energiförbrukning och G för högst. Klassificeringen tas fram genom att beräkna hur mycket energi som går åt till uppvärmningen av huset, komfortkylan, tappvarmvattnet och fastighetselen. Den totala energin från uträkningen delas sedan med husets uppvärmda yta i kvadratmeter.

Energiklass och solceller

För att minska husets energiförbrukning och komma upp i en bättre energiklass är renovering en vanlig åtgärd. Exempelvis kan du byta fönster, isolera vinden och byta ut gamla uppvärmningssystem.

Ytterligare en lösning för att flytta upp en energiklass är att investera i solceller. På det sättet produceras hållbar energi som bidrar lokalt till husets energiförbrukning. Den egenproducerade elen får dessutom tillgodoräknas i husets energideklaration, och huset kan få en ny energiklass. Det är dock bara den el som solcellerna producerar som används i huset som får räknas in i energideklarationen, den el som skickas ut på elnätet får inte räknas med.

Enkelt uträknat brukar det vara halva den beräknade årsproduktionen. Så, om en solcellsanläggning är beräknad till 10 000 kWh per år, får du ta med 5 000 kWh i energideklarationen. Har du dessutom ett batteri som lagrar elen dina solceller producerar kan du räkna med ännu mer i din energideklaration.

Här nedanför kan du göra en enkel beräkning på vilken energiklass ditt hus har i nuläget och hur det skulle se ut om du installerar solceller. Dra bara av hälften av den beräknade årsproduktion i kWh från solcellerna så ser du ungefär vilken klass du kan hamna i.

Solceller sänker energiförbrukningen

Troligtvis kommer vi de kommande åren se att kraven på energiklass och energideklaration blir högre. I EU diskuteras förslag på att alla hus i unionen ska ha energiklass D år 2033, och i Sverige har regeringen gett Boverket i uppdrag att utreda vad som krävs för att göra en sådan omställning regelmässigt samt vilken påverkan det kan få socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Så för att ligga steget före, planera framåt ekonomiskt och satsa hållbart är det bra att börja tänka på hur du som husägare kan sänka energiförbrukningen redan nu.

Energilagring då?

Om du producerar el från solceller så får du bara tillgodoräkna dig den el som din fastighet konsumerar. Den el som du skickar ut på elnätet får du inte räkna med. 

Så om du kopplar på ett batteri och lagrar din solenergi för att använda när du behöver den istället så får du räkna med den i din energideklaration också.

Bra energiklass gör huset attraktivt

En satsning på solceller till ditt hus är en investering för miljö och klimat som också kan sänka ditt behov av energi och höja värdet på ditt hus. Genom att energiklassen förbättras med solceller blir huset mer attraktivt när det är dags att sälja. Dessutom kan du få så kallat grönt bolån och bättre lånevillkor genom att satsa på solceller.

Vill du veta mer om solceller och diskutera dina möjligheter att investera i hållbar energi? Kontakta oss så hjälper vi dig!

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

räkna på ditt tak

Gör en kalkyl snabbt och enkelt för att se hur mycket ditt tak kan producera.