Solceller för bostadsrättsföreningar

Med stora takytor och oftast ingen skuggning så har bostadsrättsföreningar en enorm möjlighet att kunna börja producera sin egen el med solceller.

Solceller för bostadsrättsföreningar innebär t ex sänkta månadskostnader, stärkt miljöprofil, attraktivare bostadsrätter och mindre sårbarhet för elprisökningar.

Tillsammans med gemensamhetsel finns stora möjligheter till besparingar, samtidigt som ni gör klimatnytta genom att producera närproducerad egen förnybar el.

Fem starka skäl till solel för er bostadsrättsförening:

1. Sänkt månadskostnad. Med solel börjar ni spara pengar i form av minskad elkostnad från dag ett! Ni sänker månadskostnaden för era medlemmar. Avkastningen på solkraftanläggningen är 7–9% årligen så det blir lönsamt även om ni lånar till investeringen. Och lägre månadskostnader ökar värdet på bostadsrätten!

2. Miljövänligt, fossilfritt och närproducerat. För en bostadsrättsförening som tänker på miljön är solel ett självklart val. Genom att producera elektricitet koldioxidneutralt och lokalt så minskar ni inte bara utsläppen utan också behovet av att bygga ut elnätet när staden växer. Ni gör en insats för miljön både i det lilla och det stora perspektivet!

3. Livslängden. PPAM använder bara kiselsolceller med mycket lång teknisk livslängd. Solcellspaneler från oss håller över 30 år med minimalt underhåll. –Vi har dessutom förmånliga serviceavtal för att er solkraftsproduktion ska bli helt bekymmersfri!

4. En bra ekonomi – över många år. Investeringen i solkraft är bättre än pengar på banken, när investeringen är återbetald producerar solkraftsanläggningen el i ytterligare 10–20 år. Anläggningen gör det dessutom förmånligt att gå över till gemensamhetsel och spara på de fasta elkostnaderna varje år.

5. Känslan. Det är smart att vara elproducent och det är lätt att vara stolt när man tar ett stort miljöansvar och bidra till en bättre värld. Tekniken är dessutom spännande och kan göra även en gammal fastighet high-tech – utan att påverka utseendet, som Brf Anno 1905 i Göteborg!

BRF anno 1906

En nyckelfärdig energilösning

Det enklaste, snabbaste och tryggaste sättet att konvertera er bostadsrättsförening till ren energi är med våra nyckelfärdiga solkraftverk. Vi tar ansvar för hela processen till dess er solkraftanläggning är igång – och i och med att vi har gjort installationen kan vi ge mycket förmånliga garantier och försäkringar. Vi övervakar sedan er solkraftsanläggning dygnet runt, året runt för att tidigt upptäcka eventuella avvikelser och åtgärda dem innan de blir ett problem för er.

Hållbart

När vi pratar om lönsamhet menar vi både för er Brf och för miljön. Vår vision är att rädda världen med solkraft, installation för installation – och tänker man på det så är det så självklart; solens energi är orsaken till att det finns liv på jorden och en aldrig sinande energikälla. Upphovet till så gott som alla energikällor vi använder idag. Så varför gå omvägen via andra energislag när vi kan använda solen direkt?

PPAMs solpaneler är utvecklade och tillverkade utifrån den allra senaste forskningen med material av högsta kvalitet i en modern tillverkningsprocess för att leverera maximalt med elenergi över en så lång livscykel som möjligt. Detta för att göra ett så litet koldioxidavtryck det bara är möjligt. När solkraftsanläggningen är i drift producerar den bara ren elektricitet och inga föroreningar eller restprodukter. Dessutom producerar våra solpaneler elektriciteten där den ska användas vilket gör att behovet av att bygga ut elnätet minskar. Jämfört med andra energislag finns det inget bättre miljöval.

Få en kostnadsfri offert snabbt och
enkelt genom att fylla i dina uppgifter här!
    Årsförbrukning, taklutning och storlek på huvudsäkring om du har det tillgängligt, ej obligatoriskt.

    Börja med att kontakta oss

    Vi erbjuder dig kostnadsfri rådgivning och förslag på nyckelfärdiga lösningar som passar dig bäst.
    Börja med att kontakta oss redan idag så hjälper vi dig att spara pengar.