SOLCELLER TILL VILLA

Solcellsanläggning inklusive allt.

Det enklaste, snabbaste och tryggaste sättet att konvertera till ren energi är med våra kompletta solcellspaket. Vi hjälper dig från början till slut och tar ansvar för hela processen till dess att din solkraftanläggning är igång – och i och med att vi har gjort installationen kan vi ge mycket förmånliga garantier och försäkringar.

Dessutom loggar vi din solkraftsanläggning dygnet runt, året runt för att tidigt upptäcka eventuella avvikelser och åtgärda dem innan de blir ett problem för dig. Vi vill bidra till en bättre värld genom att utveckla effektiva solpaneler och göra det så enkelt och lönsamt som möjligt för dig att producera miljövänlig el. Att ta rätt beslut ger en känsla av frihet!

solcellspaket villa

Det är en skön känsla att få tillbaka pengar istället för att betala elräkningen!

Ekonomiskt

Byt elräkningen mot en avbetalning på ditt eget elkraftverk, eller få bättre avkastning på pengarna än banken kan ge!

En solkraftsanläggning från PPAM ger en avkastning på 7-9% av investeringen per år. Det innebär att du kan finansiera ditt solcellspaket helt med det du sparar på elräkningen.

Livslängden är ca 25 till 30 år och avbetalningstiden påverkas av aktuell låneränta och förutsättningarna för ditt hus men normalt så är investeringen betald inom 10 till 12 år vilket gör att du har minst lika många år då anläggningen bidrar med ett tillskott till din ekonomi varje månad!

Och har du redan pengarna på banken idag så är beslutet ännu enklare – vilken annan investering ger en stabil avkastning på 7-9% per år i 25 år?

Ett räkneexempel:
En villa med en årsförbrukning av el på 10.000 kWh/år utrustas med en PPAM solkraftsanläggning med 20 st paneler, Onyxium Nano 475W, som levererar ca 10.000 kWh/år.

Efter skattereduktion 20% för installation av grön teknik blir kostnaden för detta hus ca 147.000 kr.

Solcellsanläggningen ger en årlig intäkt/besparing på ca 20.000 kr vilket ger en återbetalningstid på ca 7,5 år  Anläggningen har en beräknad teknisk livslängd på minst 30 år vilket gör att den totala intäkten uppgår till 600.000:-.

Lägg till detta att värdet på fastigheten ökar i och med den lägre energikostnaden och att de flesta bedömare anser att  elpriset till största säkerhet kommer att gå upp över åren så är det enkelt att se att det är en riktigt bra investering att installera solceller.

Nyckelfärdiga solkraftverk ger en trygghet

Tryggt

Vi säljer kompletta solcellspaket med totalansvar. Det innebär att vi är med dig genom hela processen så du kan vara säker på att du får den allra bästa lösningen för ditt hus och dina behov. Du kan övervaka din anläggning kontinuerligt från dator eller smartphone, för att säkerställa att den mår bra och arbetar optimalt. Vill du att PPAM ska övervaka anläggningen tecknar du vårat Trygghetsavtal. Skulle det mot förmodan krångla någon gång så täcks anläggningen av både en 10-årig produktgaranti på solpanelerna, en 25-årig effektgaranti och en avbrottsförsäkring.

Vi är Sveriges meste solkraftsinstallatör och ett företag som driver forskning och utveckling framåt. Vårt kunnande och vår samlade erfarenhet gör oss till ett tryggt val för dig!

Nyckelfärdiga solkraftverk

Hållbart

När vi pratar om lönsamhet menar vi både för dig och för miljön. Vår vision är att rädda världen med solkraft, installation för installation – och tänker man på det så är det så självklart; solens energi är orsaken till att det finns liv på jorden och en aldrig sinande energikälla. Upphovet till så gott som alla energikällor vi använder idag. Så varför gå omvägen via andra energislag när vi kan använda solen direkt?

PPAMs solpaneler är utvecklade och tillverkade utifrån den allra senaste forskningen med material av högsta kvalitet i en modern tillverkningsprocess för att leverera maximalt med elenergi över en så lång livscykel som möjligt. Detta för att göra ett så litet koldioxidavtryck det bara är möjligt. När solkraftsanläggningen är i drift producerar den bara ren elektricitet och inga föroreningar eller restprodukter. Dessutom producerar våra solpaneler elektriciteten där den ska användas vilket gör att behovet av att bygga ut elnätet minskar. Jämfört med andra energislag finns det inget bättre miljöval till din villa.

Det här ingår i ett solcellspaket från PPAM Solkraft

I PPAM Solkrafts kompletta solcellspaket ingår allt material och arbete du behöver för ett färdigt högeffektivt solkraftverk, inkopplat, driftsatt och klart till din villa eller annan byggnad. Enkelt och tryggt för dig som kund!

Material:
 • Förstklassiga, fabrikstestade solcellspaneler
 • Godkänt montagesystem anpassat till din typ av tak
 • Växelriktare dimensionerad för ditt solkraftverk
 • Kablar, brytare och övrigt elmaterial
 • Utrustning för loggning av elproduktionen via internet (för anläggningar över 5KW)
Arbete och tjänster:
 • Projektering inklusive installationsritning och elritning.
 • Hjälp med bygglovsunderlag
 • För- och färdiganmälan till nätbolag (inkl. hantering av installationsmedgivande etc.)
 • Installation av montagesystem och solpaneler
 • Installation av växelriktare
 • Installation av brytare, säkringar och skyltar så att anläggningen uppfyller ellagens och nätbolagets krav.
 • Driftsättning av växelriktare
 • Driftsättning av loggningsutrustning (du som kund står för internetaccess)
 • Genomgång av anläggningen med vår elektriker.
 • Mätarbyte, görs av elnätsföretaget
Övrigt:
 • Resor och logi för montörer och elektriker
 • Stegar, skylifts och kranar.
 • Taksäkerhetsutrustning, certifierade installatörer.
 • Manual på Svenska
 • Fördjupningsmaterial på Engelska.
Försäkringar och garantier:
 • 12 års produktgaranti på solpaneler
 • 10 års produktgaranti på montagesats
 • 5 års produktgaranti på växelriktare (möjlighet finns att köpa till ytterligare 5 år)
 • 30 års 80% effektgaranti på solpaneler

Få en kostnadsfri offert snabbt och
enkelt genom att fylla i dina uppgifter här!
  Årsförbrukning, taklutning och storlek på huvudsäkring om du har det tillgängligt, ej obligatoriskt.
   Årsförbrukning, taklutning och storlek på huvudsäkring om du har det tillgängligt, ej obligatoriskt.