Har du frågor om solceller eller hur vi arbetar? Här har vi samlat svaren på de allra vanligaste frågorna vi brukar få.

Behöver du hjälp med din befintliga anläggning?
Den enklaste vägen är att registrera ditt ärende online! Registrera

FUNKTION

Växelriktaren omvandlar likström från solcellerna till växelström för elnätet. I växelriktaren filtreras också strömmen för att minimera övertoner och skapa en ren sinuskurva.  Växelriktaren placeras oftast i närheten av el-central/undercentral och kopplas in i husets befintliga elsystem. Våra projektingenjörer föreslår den växelriktare som passar bäst för er anläggning!

PPAM Onyxium är vår egenutvecklade monokristallina solcellspanel. Panelen har en hög effekt per kvadratmeter och cellerna har en svart yta som tillsammans med de svarta aluminiumramarna ger ett prydligt och estetiskt utseende på installationen.

PPAM Onyxium passar perfekt för dig med höga krav på både energiutbyte och estetik.

En polykristallin solcell innebär att cellerna består av flera kristaller vilket håller ner kostnaderna men ger en något lägre verkningsgrad. 

Vi på PPAM Solkraft har inte längre några polykristallina solpaneler i vårt sortiment, utan vi hänvisar till våra mer effektiva monokristallina paneler, PPAM Onyxium Nano.

PPAM Transparium panelerna är halvtransparenta och dubbelsidiga solpaneler som producerar el på bägge sidorna.

PPAM har också genom forskning och tester fått Transparium dubbelsidiga solpaneler godkända för andra typ av användningsområden, t ex fallskydd, solskydd,tak och balkongräcke m.m. Den smäckra konstruktionen gör att panelerna lätt kan integreras i olika byggnadslösningar.

För bästa effekt bör PPAM Transparium placeras fristående till exempel upplutad på ställning på platta tak. Det går även bra att montera panelerna liggande på tak. Är taket ljust kommer en betydande del av det genomstrålande ljuset att reflekteras och därmed generera el. 

Läs gärna mer här!

Amperesäkringen förhindrar överbelastning i det befintliga elsystemet.

Huvudsäkringen mäts i Ampere och har betydelse för hur stor solcellsanläggning du kan installera. Kolla på din senaste elräkning, där stor det hur stor huvudsäkring du har!

I nästan alla lägen, nej.

I vårt nordiska klimat så sköter naturen rengöringen själv. Regn och blåst rengör solcellerna regelbundet och oftast räcker det. Skulle du behöva rengöra, se till att spruta med vattnet ovanpå panelerna så att det inte trycks in under t ex takpannorna.

Nej, växelriktaren behöver ström för att producera solel.

Energilagring med batterier kan snabbt bli lönsamt för flerbostadshus. Här kan man minska effekttopparna med 40% med så lite som 0,8–1,3 kWh centraliserad lagringskapacitet per lägenhet.

Återbetalningstiden för investeringen kan bli så kort som 5–7 år om flerbostadshuset övergår till kollektivmätning och ett lägre säkringsabonnemang.

För villor är återbetalningstiden längre då investeringen inte kan delas på samma sätt och det lägsta säkringsabonnemanget ofta är 16 Ampere. För att sänka effektuttaget för en villa med fjärr- eller bergvärme krävs 4–9 kWh batteri för motsvarande reduktion.

Förutom möjligheten att kapa effekttoppar finns det andra fördelar med egen energilagring som ett mindre beroende av elnätet och möjligheten att sälja systemtjänster på elmarknaden.

Våra projektingenjörer föreslår den energilagring som passar bäst för er anläggning!

Läs mer 

EKONOMI 

Skattereduktionen för grön teknik är på 20% på den totala kostnaden för en nyckelfärdig anläggning och reduktionen dras av direkt på fakturan. Du behöver alltså inte göra någonting, utan vi har redan gjort allt i din offert. 

Vill du veta mer? Skatteverkets hemsida om Grön Teknik.

Avkastningen på en solcellsanläggning beror på vilka förutsättningar ditt tak har, men vanligast är att det ligger mellan 7-11% årligen för en privatperson. För företagare ligger avkastningen lite högre.

Återbetalningstiden varierar beroende på anläggningens storlek och fastighetens förutsättningar. Räknat utifrån dagens elpris är den ca: 8-12 år för privatpersoner och 7-9 år för företagare.

Din nätägare installerar en  produktionsmätare (kostnadsfritt) i huvudskåpet. Mätaren registrerar all överskottsproduktion från från din anläggning. Elen levereras automatiskt till elleverantören (du behöver alltså inte göra något alls). Elleverantören betalar för varje kWh, hur mycket varierar mellan olika elleverantörer. Kolla upp med olika leverantörer om vem ger bäst erbjudande!

Nej, i de flesta fall behöver du inte det.

Detta kan skilja sig från kommun till kommun. Om du skulle bo nära ett flygfält eller en militäranläggning så kan det finnas bygglovskrav.

Oftast är det inga problem bara panelerna följer taket/byggnadens lutning så brukar det inte vara något problem. Om bygglovs krävs så hjälper vi dig med din bygglovsansökan om det önskas!

INSTALLATION

Ja, via appen ´´Sunny Portal´´ så kan du följa din anläggnings produktion. Vi kan erbjuda rätt lösning för systemövervakning, trådlöst eller internetbaserat, sammanfattat eller detaljerat, oavsett om du vill övervaka energiutbytet i en villaanläggning eller ett större solkraftverk på öppen mark. Våra projektingenjörer hjälper dig till den lösning som bäst passar dina behov!

PPAM 

Ja, alla är välkomna att ladda bilen hos oss dygnet runt. Du köper ett laddkort inne på kontoret (dagtid).

5kr/kWh kostar det och du kan köpa antingen 100 eller 200kWh.