Produkter

Vi kan solkraft. Med grund i vår egen forskning utvecklar vi effektiva och driftsäkra solpaneler i världsklass. Det har gjort oss till en av de största installatören i Sverige med ca 3000 anläggningar i drift. Med våra egenutvecklade solkraftssystem, solcellspaneler, utvalda växelriktare och batteripack kan vi erbjuda rätt lösning för alla typer projekt, stora som små.

Solcellspaneler

Våra solcellspaneler är utformade för högsta energiutbyte, mycket goda termiska egenskaper och bra energiutbyte vid indirekt ljus. Varje panel testas omsorgsfullt innan leverans och har 12 års produktgaranti och 25 -30 års effektgaranti beroende på panel. Solcellspanelerna kan fås i många olika effektnivåer och mått, allt för att varje anläggning skall kunna skräddarsys efter de lokala förutsättningarna.

PPAM Onyxium – Polykristallint kisel för högsta effekt per krona!

PPAM Onyxium Nano

Monokristallint kisel för hög effekt och snyggt tak!

  • Solpanel PPAM Transparium framsida
  • Solpanel PPAM Transparium baksida

PPAM Transparium

Dubbelsidig för maximal effekt och flexibilitet!

Växelriktare

Växelriktaren omvandlar likström från solcellerna till växelström för elnätet. I växelriktaren filtreras också strömmen för att minimera övertoner och skapa en ren sinuskurva.

Våra projektingenjörer föreslår den växelriktare som passar bäst för er anläggning!

SMA Sunny Tripower

SMA Sunny Tripower Smart Energy – Hybrid

Klicka här för att lära dig mer

Batterier / Energilagring

Energilagring med batterier kan snabbt bli lönsamt för flerbostadshus. Här kan man minska effekttopparna med 40% med så lite som 0,8–1,3 kWh centraliserad lagringskapacitet per lägenhet. Återbetalningstiden för investeringen kan bli så kort som 5–7 år om flerbostadshuset övergår till kollektivmätning och ett lägre säkringsabonnemang.

För villor är återbetalningstiden längre då investeringen inte kan delas på samma sätt och det lägsta säkringsabonnemanget ofta är 16 Ampere. För att sänka effektuttaget för en villa med fjärr- eller bergvärme krävs 4–9 kWh batteri för motsvarande reduktion. Förutom möjligheten att kapa effekttoppar finns det andra fördelar med egen energilagring som ett mindre beroende av elnätet och möjligheten att sälja systemtjänster på elmarknaden. Våra projektingenjörer föreslår den energilagring som passar bäst för er anläggning!