Ekonomin i ekonomibyggnaden finns på taket

De senaste åren har utvecklingen av solenergi gått rasande fort samtidigt som priserna fallit. Idag är solkraft en mycket lönsam affär för lantbrukaren. Förutsättningarna finns verkligen med fastigheternas stora takytor – optimala för produktion av solel – och det ständigt ökande behovet av elkraft.

Som egen producent av solel kan ni räkna med en avkastning på 7–9% årligen på investeringen då ni minskar behovet av att köpa el betydligt.

Dessutom finns många möjligheter att installera energilager i form av batterier som gör er investering ännu mer lönsam.

Solpaneler på lantbruksfastighet

Rotenberg säteri, 100,9 kW. Solpanel PPAM Onyxium 295 W med 6 st växelriktare SMC 10000 TL + 3 st SMC 6000 TL

Med PPAM Solkrafts kompletta lösningar får du:

 • Ett väl beprövat solkraftssystem (över 5000 gjorda installationer)
 • Över 30 års teknisk livslängd på solcellspanelerna
 • 7-9% avkastning årligen
 • Mindre sårbarhet för elprisökningar
 • Stärkt miljöprofil och den sköna känslan av att göra rätt
 • 10 års produktgaranti och 25 års effektgaranti på solcellspanelerna.
 • Möjlighet att teckna förmånliga försäkringar
 • Bättre lönsamhet genom egen elproduktion

Energilagring med batteri

För dig med lantbruksfastigheter så har energilagring en mängd fördelar.

 • Ladda batteriet med överskottselen från solcellerna.
 • Elprisoptimering – Ladda batteriet när elpriset är lågt, använd när priset är högt.
 • Frekvensbalansering* – Hyr ut ert batteri till Svenska Kraftnät genom stödtjänster.
 • Fasbalansering – Se till att inte överbelasta ditt elsystem.

 • Kapa effekttoppar – Vid effektabonnemang betalar du för den högsta uttagna effekttoppen under aktuell månad. Genom att kapa effekttopparna så betalar du inte lika mycket för din elanslutning.

* Ni kan använda energilagringen tillsammans med stödtjänster från till exempel Checkwatt. Ni hyr då ut er kapacitet i batteriet för att balansera elnätet. För detta har den historiska ersättningen legat på omkring 220 000 kr exkl moms per år.

Pixii Powershaper 2. Batteri för bla frekvensbalansering.

En nyckelfärdig energilösning

Det enklaste, snabbaste och tryggaste sättet att konvertera ert lantbruk till ren energi är med våra kompletta energilösningar. Vi tar ansvar för hela processen till dess er energianläggning med solceller är igång – och i och med att vi har gjort installationen kan vi ge mycket förmånliga garantier och försäkringar. Vi kan sedan övervaka er energianläggning dygnet runt, året runt för att tidigt upptäcka eventuella avvikelser och åtgärda dem innan de blir ett problem för er.

Hållbart

När vi pratar om lönsamhet menar vi både för lantbruket och för miljön. Vår vision är att rädda världen med solkraft, installation för installation – och tänker man på det så är det så självklart; solens energi är orsaken till att det finns liv på jorden och en aldrig sinande energikälla. Upphovet till så gott som alla energikällor vi använder idag. Så varför gå omvägen via andra energislag när vi kan använda solen direkt?

PPAMs solpaneler är utvecklade och tillverkade utifrån den allra senaste forskningen med material av högsta kvalitet i en modern tillverkningsprocess för att leverera maximalt med elenergi över en så lång livscykel som möjligt. När solkraftsanläggningen är i drift producerar den bara ren elektricitet och inga föroreningar eller restprodukter. Dessutom producerar våra solpaneler elektriciteten där den ska användas vilket gör att behovet av att bygga ut elnätet minskar. Jämfört med andra energislag finns det inget bättre miljöval.

Boka rådgivning och få en kostnadsfri offert snabbt och

enkelt genom att fylla i dina uppgifter här!

Genom att skicka in dina uppgifter på vår hemsida och använder våra tjänster så godkänner du att vi samlar in data om ditt besök.
I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till.