Ekonomin i ekonomibyggnaden finns på taket

De senaste åren har utveckling på solenergi gått rasande fort samtidigt som priserna fallit. Idag är solkraft en lönsam affär för lantbrukaren. Förutsättningarna finns verkligen med ekonomibyggnadernas stora takytor – optimala för produktion av solel – och det ständigt ökande behovet av elkraft. Med möjligheten att sälja överskottselen går den moderna solkraftsanläggningen från att vara en besparing till att bli en intäkt i verksamheten.

Som egen producent av solel kan ni räkna med en avkastning på 7–9% årligen på investeringen då ni minskar behovet av att köpa el betydligt. Med det statliga investeringsstödet på 20% och möjligheten att installera solkraft i samband med takomläggningar kan egen solel bli än mer lönsamt!

Solpaneler på lantbruksfastighet

Rotenberg säteri, 100,9 kW. Solpanel PPAM Onyxium 295 W med 6 st växelriktare SMC 10000 TL + 3 st SMC 6000 TL

Med PPAM Solkrafts nyckelfärdiga lösningar får du:

  • Ett väl beprövat solkraftssystem (över 1000 gjorda installationer)
  • Över 30 års teknisk livslängd på solcellspanelerna
  • 7-9% avkastning årligen
  • Hjälp med investeringsstöd, el-certifikat, el-handelsavtal, skattereduktion med mera
  • Driftuppföljning och förvaltning
  • 10 års produktgaranti och 25 års effektgaranti på solcellspanelerna.
  • Möjlighet att teckna förmånliga försäkringar
  • Bättre lönsamhet genom egen elproduktion
  • Mindre sårbarhet för elprisökningar
  • Stärkt miljöprofil och den sköna känslan av att göra rätt
Snygga solpaneler

Övetorp, 36,26 kW. Solpanel PPAM Paladium 245 W med 3 st växelriktare SMC 11000 TL

En nyckelfärdig energilösning

Det enklaste, snabbaste och tryggaste sättet att konvertera ert lantbruk till ren energi är med våra nyckelfärdiga solkraftverk. Vi tar ansvar för hela processen till dess er solkraftanläggning är igång – och i och med att vi har gjort installationen kan vi ge mycket förmånliga garantier och försäkringar. Vi övervakar sedan er solkraftsanläggning dygnet runt, året runt för att tidigt upptäcka eventuella avvikelser och åtgärda dem innan de blir ett problem för er.

Hållbart

När vi pratar om lönsamhet menar vi både för lantbruket och för miljön. Vår vision är att rädda världen med solkraft, installation för installation – och tänker man på det så är det så självklart; solens energi är orsaken till att det finns liv på jorden och en aldrig sinande energikälla. Upphovet till så gott som alla energikällor vi använder idag. Så varför gå omvägen via andra energislag när vi kan använda solen direkt?
PPAMs solpaneler är utvecklade och tillverkade utifrån den allra senaste forskningen med material av högsta kvalitet i en modern tillverkningsprocess för att leverera maximalt med elenergi över en så lång livscykel som möjligt. Detta för att göra ett så litet koldioxidavtryck det bara är möjligt. När solkraftsanläggningen är i drift producerar den bara ren elektricitet och inga föroreningar eller restprodukter. Dessutom producerar våra solpaneler elektriciteten där den ska användas vilket gör att behovet av att bygga ut elnätet minskar. Jämfört med andra energislag finns det inget bättre miljöval.

Börja med att kontakta oss

Vi erbjuder dig kostnadsfri rådgivning och förslag på nyckelfärdiga lösningar som passar dig bäst.
Börja med att kontakta oss redan idag så hjälper vi dig att spara pengar.