Om oss

Vision

Sann hållbarhet, att med världens befolkning minska vårt fotavtryck på miljön – tillsammans.

PPAMs solenergilösningar för världens städer – estetiskt multifunktionellt eller på ert tak.

Genom teknisk spetskompetens och erfarenhet kan vi bygga din solcellsanläggning – tryggt, nyckelfärdigt och lönsamt.

Alla kan bidra!

Egen utveckling och design

Vi forskar om solenergi och utvecklar effektiva solkraftanläggningar för att påskynda vägen till det hållbara samhället. Vår lösning på behovet av ren energi är våra nyckelfärdiga anläggningar – som är lönsamma från dag ett, både för dig och miljön! Tillsammans kan vi bidra till en renare värld, tak för tak.

Med egen utveckling och design av solpaneler kan vi erbjuda något som vi är ensamma om.

Istället för att köpa färdiga paneler av grossister så gör vi egna specifikationer utformade av Andreas som är specialist på just detta och sedan tillverkas panelerna enligt specifikation.

Anledningen till att vi utformar våra egna paneler är för att vi vill veta vad vi säljer samt leverera det allra bästa. Det går att ändra panelerna genom att ändra på rätt små detaljer men som gör skillnad, skillnader som vi på PPAM Solkraft prioriterar.

Sveriges meste installatör

PPAM Solkraft säljer och bygger solkraftsanläggningar i alla kundsegment – villor, lantbruk, offentliga fastigheter, industri etc.

En kombination av hög kompetens, egen produktutveckling, snabba leveranser, areaeffektiva och estetiskt utformade anläggningar gör oss unika på marknaden.

Vi har levererat och installerat solcellsanläggningar i hela Sverige, från Haparanda i norr till Ystad i söder, och är idag en av landets ledande aktörer inom solkraftsområdet. Vi tar totalansvaret för din investering och sköter allt från materialinköp och montering till driftsättning och övervakning via nätet.

Elektriker från PPAM Solkraft
Luleå Energi Transparium

PPAMs forskning och utveckling

Framtagna från grunden av våra ingenjörer och med många hundra installationer i Sverige och utomlands utgör de en stor kunskapsbas för våra studier av livslängd och vår strävan att hela tiden optimera tekniken ytterligare.

Luleå Energi Transparium

REN NATURKRAFT.

PPAM har en stark miljöprofil

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

PPAM grundades för nästan 14 år sedan enbart för ett brinnande intresse för att försöka få fler personer minska sina fotavtryck på vårt klimat. Därav grundades även vår vision – sann hållbarhet.

PPAM är noga med att både företaget och personalen är måna om klimatet. Vid alla inköp och val så ska det vara så lite påverkan som möjligt. På det vi kan köper vi alltid närproducerat, ekologiskt och beräkningar görs för att undvika så mycket svinn som möjligt. Detta kan vara allt från att köra elbil, använda miljöbränsle, köpa ekologiska profilkläder/profilprodukter till att trycka lite och endast nödvändigt printmaterial.

Sponsring

Sann hållbarhet för oss är hållbarhet i alla led. Vi hjälper allt från små till stora föreningar och organisationer framåt.

Under 2023 sponsrade vi:

ppam solkraft sponsrar barndiabetesfonden
ppam solkraft sponsrar barndiabetesfonden
ppam solkraft sponsrar giving people
ppam solkraft sponsrar giving people
ppam solkraft sponsrar hjärtebarnsfonden
ppam solkraft sponsrar hjärtebarnsfonden
ppam solkraft sponsrar team rynkeby
ppam solkraft sponsrar team rynkeby

Brinner du och din förening också för sann hållbarhet? Hör av dig så kan vi säkert hitta ett samarbete.

Ljungs Tegelbruk

Sedan 2012 äger PPAM Solkraft Ljungs Tegelbruk där vi har kontor och lager. Under 2014 byggde vi om den gamla torkladans översta våning till nytt kontor för företaget. Kontoret är byggt för att vara så energieffektivt som möjligt med tjock isolering, effektivt värmesystem med värmeåtervinning, LED-belysning etc. Solcellsanläggningen på taket fanns givetvis redan på plats.

Ljungs Tegelbruk tillhörde från början Ljungs säteri och anlades vid mitten av 1700-talet. Det låg intill ”husbehovssågen” en bit öster om Ljungs kyrka vid Motala ström. Bruket levererade en stor mängd tegel till Norrköping och Linköping. En liten industribana ledde till Skarpåsens lastageplats nära bruket, varifrån stenen fraktades på kanalbåtar. 1910 bildades AB Ljungs Tegelbruk och drift och anläggning utvidgades. Arbetsstyrkan uppgick då till 50 personer. Bruket lades ned 1967.

I dag återstår endast delar av industribebyggelsen och en torklada i två våningar med rödfärgad panel och längsgående ventilator samt matsalen, det före detta lokomobilhuset, i form av en putsad gul byggnad.

I den norra delen av industriområdet ligger en arbetarbostad, en disponentvilla samt en smedja. Arbetarbostaden uppfördes i tegel i två våningar omkring 1839 och har putsade väggar och tegeltak. Huset innehöll ursprungligen nio lägenheter. Huset renoverades 1909 och 1992. Disponentbostaden timrades ursprungligen under 1700-talet, tillbyggdes 1839 och moderniserades 1930. Det är en träbyggnad i en våning försedd med rödfärgad locklistpanel med förvandringspanel i gavelröstena. Byggnaden har verandor åt öster och väster. Sydväst om bruket uppkom på 1930-talet ett litet villaområde bestående av fem bostadshus av varierande ålder. Det äldsta är från 1934.

bild på tegelbruket från ovan

PPAM – Perpetuum Automobile

PPAM Solkraft är en utveckling av Perpetuum Automobile som grundades 2002 och fokuserade på effektiva och hållbara energilösningar. PPAMs forskning och utveckling har starka band till Linköpings Universitet där Andreas Molin forskar inom solcellsområdet.

2012 tilldelades PPAM Länsstyrelsen i Östergötlands Energi- och klimatpris för innovativ produktutveckling med en kombination av forskning och entreprenörskap.

Hur mycket kan jag spara med solpaneler?