Vad betyder effekttariff, effektabonnemang eller effektavgift egentligen? Vad har de med 2027 att göra? Och vad behöver du som elkund ha koll på? Vi vet att det kan bli rörigt med en massa olika begrepp och benämningar i en redan snårig vardag vad gäller elen.

Därför hoppas vi att du efter denna text känner att du har lite bättre koll.

Vad är “effekttariff”?

Senast den 1 januari 2027 ska alla elnätsföretag ha infört en ny prismodell som inkluderar en effekttariff. Effekttariff brukar även kallas effektavgift eller effektabonnemang. Vi kommer använda ordet effektavgift i den här texten.

Syftet med effektavgifter är att främja en effektivare användning av elnätet. Genom att tillämpa prissättning baserad på effekt får du som elanvändare en anledning att fördela din elförbrukning över tiden, vilket minskar risken för effekttoppar som kan skapa problem i elnätet. Vanligtvis är efterfrågan på el hög under morgon och kväll, medan den sjunker under dagen, sen kväll, natt och tidig morgon. En jämnare belastning på elnätet innebär flera fördelar, såsom möjligheten för fler användare att dra nytta av det befintliga elnätet samt en potential för lägre elnätskostnader och elpriser.

I framtiden kommer vi förmodligen se fler lösningar för att sprida ut
effektuttaget på en jämn nivå. Då kan det röra sig om så kallade flexmarknader,
där du använder ett batteri för att förflytta och sprida ut din elkonsumtion.

 

Modellen med effektavgift innebär att elnäts­kostnaden kan bli lägre om du sprider ut eller flyttar din elanvändning och högre om du använder mycket el samtidigt. Du kommer alltså betala för de effekttoppar som du skapar.

Lilla effektskolan.

För att hänga med i svängarna så är det bra om du har koll på det här med effekt.
Lite förenklat är effekt den mängd el som används på en och samma gång. Det mäts i Watt(W) och du har säkert sett det i din elräkning, där den konsumerade elen mäts i kWh (kilowattimmar).

Räkna på effekt:

Hur stor effekt kan min huvudsäkring belastas med?

20A (huvudsäkring) x 230V (spänning i hemmet) = 4600W. Ditt hus har 3 faser in, så 4600W x 3=13 800W, eller 13,8 kW.

Ett exempel:
När en elbil laddas på full effekt i din laddare hemma så krävs det en hög effekt (11 000W / 11 kW). Laddas bilen under en längre tid är effektuttaget lägre. Energikonsumtionen är däremot densamma i båda fallen.

En förenkling:
Din elbil har ett batteri på 50 kW.
Du ska ladda den från 0-100% (Elbilar laddas oftast mellan 20-80% och sällan 0-100%).
Om du laddar bilen med en laddare som kan leverera 50kW så tar det 1 timme. Du har då använt 50kWh.
Om du laddar bilen med en laddare som kan leverera 10kW så tar det 5 timmar. Du har fortfarande använt 50kWh.

I exemplet ovan så har du laddat din bil med samma mängd energi, men du har fått en lägre effekttopp. Du har alltså inte belastat elnätet lika mycket.

Ett mer aktivt elanvändande.

Kanske har du själv redan börjat köpa el efter timpris? Eller så har du i alla fall hört talats om det? Det innebär att du handlar el efter gällande spotpris. Spotpriset bestäms en dag i förväg på nordiska elbörsen Nordpool. För varje timme så är det ett specifikt elpris. Det kan vara 50 öre och det kan vara 320 öre. Detta bestäms efter tillgång och efterfrågan.

Vill du veta mer om spotpriser så kan du läsa mer i vår artikel här.

Om du redan nu tvättar när elpriset är billigt eller torkar håret när elen är under kronan så är det här med elavgift inte så mycket krångligare. Det du behöver göra är att förutom att hålla koll på elpriset även se till att du inte belastar elnätet genom att skapa effekttoppar, utan istället sprider ut din användning.

Eller, lite krångligt blev det kanske?

För att röra till det lite till så blir det ännu en gång tydligt att spotpriset inte är det som kostar mest. I och med effektavgifter så kommer du ju betala för dina högsta effektuttag. Om du då är van vid att se till att ladda bilen med full effekt på 11 kW på natten eller vid låga elpriser så resulterar detta i en hög effekttopp (om du inte ser till att ladda med elen från dina solceller 😜) Även om elen är ”billig” så är priset för att få hem den framöver dyrare.

Du kan läsa mer om elpriset och elkostnaderna här.

Hur hjälper solceller mig i detta?

När solen skiner och dina solceller producerar el så belastar du inte nätet när du själv använder elen. Det är en av de stora anledningarna till att solceller hjälper dig att sänka elkostnaderna. Många tänker på att de slipper köpa el från sitt elhandelsbolag och att det är där besparingen ligger.

Men du slipper även betala elöverföringsavgift och energiskatt när du istället använder din egenproducerade el från dina solceller.

Du sparar, och tjänar, mest på att använda din solel fullt ut. Dessutom, med hjälp av ett batteri så kan du använda elen under längre tid på dygnet samtidigt som du använder den för att trycka ner dina effekttoppar. Det finns även andra funktioner så som prisoptimering (arbitrage) och möjlighet till att köra stödtjänster under tider då solcellerna inte producerar så mycket.

Du kan läsa mer om vad din elkostnad består av här.

Hur hjälper ett batteri mig?

Det är nu det börjar bli intressant! Förutom att lagra din producerade solel så kan du nu även använda den för att kapa effekttopparna. På engelska benämner man det “peak-shaving”. Det innebär att du ställer in en maxeffekt för hur hög effekt din anläggning ska kunna använda från elnätet. Det är detta som elnätsbolagen är ute efter. Att släta ut konsumtionen. Till exempel ladda bilen under längre tid istället för med hög effekt under kort tid.

När din konsumtion kommer upp i den effekt som ställs in så tar batteriet över och skjuter till med den effekt som behövs. På det sättet kommer du inte komma upp i en effekttopp som sedan sätter prislappen för resterande tid i månaden (om det är på det sättet din effektavgift är upplagd av din nätägare). Allt detta funkar med hjälp av en smartmätare som vi installerar vid din elmätare och din huvudsäkring.

Du kan även flytta din konsumtion. Med hjälp av batteriet så kommer du alltså använda elnätet med en mindre belastning. Du behöver inte betala för höga effektuttag, samtidigt som du tar vara på solelen och kan jobba med prisoptimering (arbitrage). Och om du i framtiden skulle vilja koppla upp dig mot stödtjänster för att solen inte skiner, ex på vintern, så är det också fullt möjligt.

Du kan läsa mer om energilagring med batterier här.

Kapa effekttoppar

Våra populäraste batterisystem.

Hur vet jag prisbilden på min effektavgift?

Det enklaste sättet för dig är att kolla med din nätägare.

Idag har många nätägare en nätavgift som är baserad på din huvudsäkring plus elöverföringsavgift. Förutom detta betalar du även en energiskatt. Framöver kommer den förmodligen bestå av tre delar plus energiskatten. En fast avgift, en elöverföringsavgift och en rörlig effektavgift.

Den rörliga effektavgiften baseras på dina högsta toppar eller ett snitt av de högsta topparna. Det kan alltså räcka med att du har en, två eller tre höga toppar under en månad för att du ska få betala en högre avgift. För att ta reda på vad som gäller för dig, kontakta din nätägare.

För oss som är baserade i Ljung, utanför Linköping, så är Tekniska Verken nätägare. De har följande information på sin hemsida: https://www.tekniskaverken.se/privat/elnat/prismodell/

Fördjupning.

Säkringsabonnemang.

Vi har valt att utgå från Tekniska Verken i Linköping, då de finns närmast vårt huvudkontor.
För att få helt färska siffror så rekommenderar vi att du pratar med din elnätsleverantör.

Följande exempel gäller i Linköping i Mars 2024:
Du har en 20A huvudsäkring och säkringsabonnemang. Den betalar du idag 2870 kr per år för + elöverföringsavgift 30 öre per kWh + energiskatt 53,5 öre per kWh.

En månad med 1500 kWh konsumerad energi så betalar du alltså:
Säkringsabonnemang: 2870 / 12 = 2397 kr
Rörlig effektöverföring: 1500 x 30 = 45000 öre = 450 kr.
Energiskatt: 1500 x 53,5 = 80250 öre = 802,5 kr.

Totalt betalar du: 239 + 450 + 803 = 1492 kr i elnätsavgift.

Sedan tillkommer elpriset från din elhandlare.
Genomsnittspriset under Februari 2024 i elprisområde SE3 var: 53 öre + 50% moms, skatter och avgifter = 80 öre.
1500 x 80 = 120 000 öre = 1200 kr.

Så total kostnad den månaden är 1200 + 1492 = 2692 kr.

Effektabonnemang / Effektavgift.

Om vi jämför med upplägget med effekttariffer, på det sättet som Tekniska Verken har infört i Katrineholm och som de kommer införa i resten av deras nät under 2024, så ser det ut såhär:

Vi kör på samma huvudsäkring; 20A.
Enligt Tekniska Verkens effektavgift, som heter prislista standard, så betalar du 390 kr i fast avgift, 16,10 öre per kWh i elöverföringsavgift och ett medelvärde* x 31 kr sommar och medelvärde* x 62 kr vinter för din maximala effekt (effektavgift).

Vi räknar på vinter i detta exempel.

20A kan du belasta med 14 kW. Hur du räknar på detta ser du längre ned.
Vi leker med tanken att dina toppar landar på 12 kW.

En månad med 1500 kWh konsumerad energi så betalar du alltså:
Säkringsabonnemang: 390 kr
Rörlig effektöverföring: 1500 x 16,10 = 24150 öre = 241,5 kr.
Energiskatt: 1500 x 53,5 = 80250 öre = 802,5 kr.
Effektavgift: 12 kW x 62 kr = 744 kr.
Totala kostnaden: 2178 kr.

Totala kostnaden under vintermånad hade varit 2178 + 1200 = 3378 kr.

Vill du läsa mer om just Tekniska Verkens upplägg? https://www.tekniskaverken.se/kundservice/priser-och-avtal/elnat/priser-2024/#konsumtionsabonnemang

* Rörlig effektavgift (hämtat från Tekniska Verken 24-02-28).

Avgiften (kr/kW/mån) baseras på månadens högsta effekttoppar. I prislista standard baseras effektavgiften på medelvärdet av månadens fem högsta effekttoppar med skilda datum. Medelvärdet multipliceras med aktuell effektavgift.

I prislista alternativ baseras effektavgiften på månadens högsta effekttopp dagtid respektive nattetid, alltså två effekttoppar. De två värdena multipliceras med aktuell effektavgift.

Effekttoppar mäts som timmedeleffekt, vilket är genomsnittet av den effekt som används under en timme.

Vad kan du spara?

För att sänka dina elkostnader med hjälp av solceller och energilagring i form av batteri så finns det olika upplägg. Möjligheterna är stora men här kommer några exempel:

 • 1

  Solceller – Genom att producera så mycket el du kan där du använder den, och när du använder den, så sparar du pengar genom att inte köpa el eller belasta elnätet. Du kan läsa mer om det här.

 • 2
  Batterilagring – Använd din producerade el:
  Genom att lagra din egenproducerade el i ett batteri och använda det när solen inte skiner så använder du mer av den elen du sparar mest på.
 • 3

  Batterilagring – Kapa dina effekttoppar:
  Genom att ”trycka ner” dina effekttoppar med hjälp av batteriet så kan du sänka dina kostnader.

Framtiden.

Efter 2027 ska alla elnätsbolag ha gått över till effekttavgifter / effektabonnemang. Eftersom detta är en åtgärd för att sänka effektuttaget i elnätet så är det inte helt orimligt att anta att priset för effekt kan öka och att det tillkommer fler kostnader kring detta.

Vi kommer se många fler användningsområden kring elnätet och energianläggningar med solceller och batterilagring. Upplägg där du som konsument (och producent) kan stötta ditt lokala elnät genom att antingen tillföra energi, strypa energi eller konsumera energi. Detta kallas för flexmarknader, där vi flyttar vår konsumtion och produktion samt balanserar nätet.

Idag finns redan ett gäng stödtjänster som du kan tjäna pengar på, och i framtiden kommer fler att komma.

Vill du läsa mer om våra lösningar för detta? Klicka här.

När elnätet byggs ut kommer kostnaderna idag läggas till stor del på konsumenterna, oavsett om de är stora eller små. Detta innebär att en investering i sin egen energianläggning är ett sätt att förbereda sig på framtiden.

Avslutning.

Vi brinner för att skapa smarta energilösningar hos just dig. Hör av dig så hjälper vi dig räkna och titta på hur just du kan investera i en smart energianläggning med solceller och energilagring som hjälper dig spara pengar.

Framtiden bjuder på många spännande utmaningar.

Länkar:
https://ei.se/konsument/el/effekttariffer-effektavgift
https://ei.se/bransch/reglering-av-natverksamhet/reglering—elnatsverksamhet/effekttariffer
https://www.energi.se/artiklar/2022/december-2022/kraftigt-okad-elanvandning-fram-till-2027/
https://www.tekniskaverken.se/privat/elnat/prismodell/

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

räkna på ditt tak

Gör en kalkyl snabbt och enkelt för att se hur mycket ditt tak kan producera.