Elpriset har under höst och vinter 2023-2024 varit tillbaka på nivåer som liknat 2021 och spås fortsätta vara “billigt”. Många frågar sig därför om de kan räkna hem en investering av solceller och batterier?

Innan du tänker att ”vad bra med billigt elpris! Då kan jag luta mig tillbaka” så vill vi gärna att du läser vidare. För precis som Schyffert och Lindström sa i en föreställning för 10 år sedan: “Billigt betyder bara att kostnaden är dold”. Och lite så är det kanske?

Den ”billigaste” elen är den du använder själv.

Elpriset.

Ditt elpris består av olika delar och för att göra det extra tydligt som kommer här information om vad elpriset består av. Du kommer även kunna göra uträkningar kring detta längre ned.

Den el du handlar från ditt elhandelsbolag består av tre delar:

 • Spotpriset: Detta sätts kl 13.00 dagen innan på elbörsen Nordpool.
 • Moms på 25%.
 • Andra delar som brukar ligga på ungefär 10-15%. Dessa delar består bland annat av följande:
  • elhandelsföretagets påslag.
  • miljöpåslag, om du har valt ett elavtal med förnybar energi.
  • elhandelsföretagets kostnad för elcertifikat.
  • ev administrativa kostnader för hantering av elcertifikat.
  • kostnader för volymvägning.
  • avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt balanskostnader.
   Källa: Energimarknadsbyrån.

När du säljer el till ditt elhandelsbolag så får du betalt för följande:

 • Spotpris enligt det för timmen gällande elpriset. Samma som när du köper el.
 • Skattereduktion på 60 öre / kWh som dras av på din deklaration.
  • Du får enbart betalt för samma mängd energi som du har köpt.
   Om du köpt 5000 kWh och producerar 10 000 kWh så får du skattereduktion på 5000 kWh.
  • Maxbeloppet är 18 000 kr under ett år, eller 30 000 kWh.
   Mer info finns hos Skatteverket.
 • Du får även betalt för nätnytta från ditt elnätsbolag. 7-10 öre/kWh är vanligt.

Räkneexempel – Elhandelsbolag.

Köpa el:
Spotpris + 25% + 15%.

Sälja producerad el:
Spotpris + 60 öre / kWh. + 9 öre / kWh.

“Men om elpriset är lågt så sparar jag inte så mycket”

Det finns mer du betalar för när det kommer till din köpta el.

Många tänker nog på att de betalar en anslutningsavgift till sitt elnätsbolag som baseras på deras huvudsäkring. Framöver kommer denna avgift ändras för alla i Sverige, men det kommer du kunna läsa mer om i en annan artikel.

Förutom grundavgiften som oftast baseras på din huvudsäkring så betalar du även effektöverföringsavgift och energiskatt till ditt elnätsbolag.

Effektöverföringsavgiften ser lite olika ut beroende på elnätsägare. Här kommer några exempel:

Nätägare Elöverföringsavgift Energiskatt
Tekniska Verken i Linköping 30 öre / kWh 53,5 öre / kWh
Eon 28,9 öre / kWh 53,5 öre / kWh
Vattenfall 34 öre / kWh 53,5 öre / kWh

Kort om elnätet och effekttariffer.

I framtiden kommer vi behöva mer el i Sverige. Till 2045 beräknas vi öka vår produktion till 330 TWh från nivån som idag är 140 TWh.

Men förutom att behöva mer energi (kWh) så behöver vårt nät klara av en större effekt (kW) och effektuttag. Ett exempel är en elbilsladdare. Du laddar din bil med 50 kWh (energi). Detta kan du göra under 1 timme med 50kW (effekt), eller under 5 timmar med 10 kW (effekt). Du får ut lika mycket energi (kWh) men belastar elnätet på två olika sätt.

Vårt elnät och elsystem är komplicerat och vi kommer inte att förklara allt här. Men det finns en mängd verktyg som Svenska kraftnät och elnätsbolagen tar till för att få oss konsumenter att inte skapa dessa höga effektuttag. En av dessa är införandet av effekttariffer, eller effektabonnemang. Detta är något som anslutningar över 63A redan har, men till 2027 så ska alla elnätsabonnemang gå över till detta.

Eftersom vi behöver mer energi i elnätet och i och med detta även behöver bygga ut nätet för högre effekt så kommer det visa sig på elnätbolagens elräkning till dig. Vem som kommer bekosta merparten av utbyggnaden är i nuläget du, alltså konsumenten. Så varför inte investera i en anläggning som begränsar ditt uttag och beroende av elnätet? Det finns såklart olika sidor på detta, det är bra att vi bygger ut elnätet. Men frågan är hur mycket du själv vill bidra med?

“Vad kostar elen då?”

När du köper el betalar du följande per kWh:

Spotpris + moms + avgifter + elöverföringsavgift + energiskatt.

När du säljer el får du följande per kWh:
Spotpris + 60 öre + 9 öre

När du använder din producerade el sparar du alltså följande per kWh:
Spotpris + moms + avgifter + elöverföringsavgift + energiskatt.

Det är denna avkastning du bäst räknar med i din energianläggning.

Nedan kan du göra egna jämförelser på gällande spotpris (exkl moms) och elöverföringsavgift (inkl moms).

*Vi har försökt bygga uträkningen så att du kan påverka det som ständigt ändras. Beräkningarna är generella och kanske inte gäller för just din anläggning.

Din besparing genom att använda egenproducerad solel.

Om du har en årsförbrukning på 15 000 kWh och en anläggning som beräknas producera 12 000 kWh så är det generellt så att du använder hälften av din producerade solel till ditt eget hus och hälften säljer du.

Om du har ett batteri kopplat till din anläggning så kan du använda upp till 100% av det du producerar, beroende på hur ditt användarmönster ser ut.

Avslutning.

Solceller och energilager är nyckelkomponenter till att bygga en smart energilösning hemma. Du kan bli nästan självförsöjande på el (förutom under vintermånaderna) och du kan bli mindre beroende av elnätet.

Din anläggning kommer kunna hjälpa dig reducera utgifter kopplat till ditt framtida effektabonnemang och din anläggning blir en viktig del i att inte belasta vårt elnät.
Det finns idag lösningar för att stötta elnätet genom att upplåta effekt i ditt batteri men i framtiden kommer vi säkert även få se liknande tjänster med solcellsanläggningar. Både när det kommer till att släppa ut el på nätet eller att strypa tillförseln av el till elnätet.

Din största besparing gör du genom att använda elen. Direkt från källan, utan omvägar ut på elnätet. Med ett energilager i form av batteri lagrar du din producerade el. En teknik som bara är i början av sina glansdagar. Och förutom att lagra din solenergi så kan ett batteri hjälpa dig med så mycket mer! Kapa effekttoppar, elprisoptimering och att använda el mer flexibelt. Ett exempel på detta är att ladda batteriet med el när elpriset är lågt (alltså när nätet inte är lika belastat) för att sedan använda elen under tider då elpriset är högt (alltså när nätet är mer belastat). Du sparar pengar samtidigt som du ”sköter dig själv”.

Innan batterierna kom så var el tvunget att användas så fort det producerades. Med hjälp av dessa så kan vi ta tillvara på förnybara energikällor såsom solenergi på ett bättre och mer effektivt sätt.

I framtiden kommer vi se många fler smarta sätt att använda solceller, energilager och elbilsladdare. Genom vissa elleverantörer och tjänster, så som Greenely, så är detta redan möjligt.

Vi har bara skrapat lite på ytan!

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

räkna på ditt tak

Gör en kalkyl snabbt och enkelt för att se hur mycket ditt tak kan producera.