Vad är egentligen spotpris på el och hur påverkar det din vardag? Enkelt förklarat är spotpris det pris som elbolagen köper in el för, och det påverkar din elräkning.
Låt oss ta en närmare titt på hur spotpriser fungerar.

Spotpris är som sagt det pris som elbolag köper in elen för. Priset bestäms på elbörsen Nordpool, som från början var ett initiativ inom Norge men nu omfattar stora delar av den europeiska elmarknaden. Varje dag vid ungefär samma tidpunkt handlar aktörer runtom i Europa el för nästa dygn via auktion. Köp- och säljbuden läggs för alla olika elområden i Europa och matas sedan in i ett gemensamt system för att få fram ett resultat, alltså spotpris för de olika elområdena. Priset påverkas av utbud och efterfrågan, och elen kan lika väl exporteras till områden i närliggande länder som skickas till andra elområden inom samma land.

Det här innebär att priset du betalar för din förbrukade el påverkas av exempelvis vindförhållandena i Tyskland och vattenkraftsproduktionen i Finland.

Elområden och spotpris

Spotpriset kan skilja sig åt både mellan länder och mellan elområden. Sverige är indelat i fyra elområden: SE1 Luleå, SE2 Sundsvall, SE3 Stockholm och SE4 Malmö. Indelningen gjordes år 2011 på uppdrag av den dåvarande regeringen. Spotpriset på el är oftast högre i södra Sverige än i norra delen av landet. Det beror på att det bor fler människor i södra Sverige och att efterfrågan på el därmed är större. I norra Sverige är utbudet av el stort eftersom mycket av den svenska elproduktionen sker i den delen av landet. Men där bor färre människor som konsumerar el.

Spotpriset påverkas också av överföringskapaciteten, alltså hur långt elen måste transporteras och vad som krävs för att hålla det svenska kraftnätet balanserat med jämna flöden.

Elprisområden Sverige 2023

Historiska spotpriser

2022 var ett år med historiskt höga spotpriser i Sverige, och de skilde sig mycket åt i de fyra elområdena. Exempelvis var spotpriset i januari uppe på 109,4 öre per kWh i SE4 (Malmö) medan det låg på 29,0 öre per kWh i SE1 (Luleå). De högsta spotpriserna under 2022 var i elområde SE4; 305 öre per kWh i augusti och 271,4 öre per kWh i december.

Går vi tillbaka tre år i tiden och jämför genomsnittet för spotpris kan vi se att spotpriset har ökat markant fram till idag. År 2019 låg spotpriset i genomsnitt på runt 40 öre per kWh i Sverige. Året därpå var spotpriserna ännu lägre och låg på ett genomsnitt av 15-26 öre per kWh. Sedan kommer ökningen under år 2021 med 43-81 öre per kWh, för att sedan övergå till år 2022 som du läst om ovan.

Du betalar mer än spotpris

Spotpriset är inte det enda du betalar för elen du konsumerar, det är bara grunden till din elräkning. Ovanpå spotpriset läggs också elleverantörens avgifter, nätägarens avgifter, skatt och moms.

Men det finns ännu fler faktorer som spelar roll på spotpriset! Industrin står idag för 40% av Sveriges elförbrukning och dess efterfrågan på el är alltså en betydande faktor för vad elen kostar. Priset på kol, gas och olja spelar också roll, liksom politiska beslut och priset på utsläppsrätter. Faktum är att också spotpriser i de andra nordiska länderna och norra Europa påverkar ditt spotpris eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med närliggande länder.

Spotpriser i europa

Sveriges elproduktion och spotpris

Den största andelen av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraft. År 2022 stod vattenkraften för 41% av Sveriges el. Därefter låg kärnkraft på 29%, vindkraft på 19% och kraftvärme på 9%. Solceller stod 2022 bara för strax över 1% av landets elproduktion, en kraftkälla som absolut går att använda mycket mer.

Det svenska vädret har en stor inverkan på landets elproduktion och så även på spotpriset. Regn, torka, vind och moln påverkar hur mycket el som kan produceras varje dag. Temperaturen spelar också roll vad gäller efterfrågan på el, eftersom en stor del av våra svenska hem och arbetsplatser värms med el. Kall temperatur gör att efterfrågan på el ökar, medan varm temperatur gör efterfrågan mindre.

Du kan påverka!

Vet du att du kan ta kontrollen över din elräkning och bli mindre beroende av spotpriser och en känslig elmarknad? Genom att bli din egen elproducent kan du bli så gott som självförsörjande på el. Det kan du bli genom att investera i solceller. På det sättet gör du en satsning både för din privatekonomi och för en hållbar framtid.

Ett populärt sätt att påverka din elkonsumtion är även att börja använda din el när elpriset är lågt. 

Detta kan du göra på olika sätt.

  1. Anpassa din elanvändning hemma. Håll koll på spotpriset och tex dusha när det är billig el.
     
  2. Anslut dig till ett elbolag där du förutom att handla el mot spotpris / timpris även får del av innovativa appar och verktyg. Några populära leverantörer är Tibber och Greenly. Här kan du även koppla upp din solcellsanläggning, laddbox och uppvärmningssystem för att sedan automatiskt styra din användning.
     
  3. Koppla ihop din solcellsanläggning med energilagring i form av ett batteri. Då kan du ladda batteriet med solel eller med billig el på nätet för att sedan använda när det är dyrare. Du kan läsa mer om energilagring här.

Faktum är att du också kan sälja din solenergi som du inte behöver och tjäna pengar. Det kan du läsa mer om här.

Vill du veta mer om solceller och hur du kan göra för att satsa på grön energi? Hör av dig till oss, så berättar vi mer!

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

räkna på ditt tak

Gör en kalkyl snabbt och enkelt för att se hur mycket ditt tak kan producera.