Den 12 Mars 2024 antog europeiska lagstiftare EU Solar Standard i Europaparlamentet inom det europeiska direktivet om prestanda för byggnader (EPBD). Den nya lagen innehåller direktiv om hur solceller ska installeras på offentliga byggnader och bostäder. Detta kommer att gälla på byggnader över hela EU. Det innebär att solcellsinstallationer måste integreras i byggnadsarbeten, och offentliga organ måste retroaktivt installera solceller på sina byggnader.

Europaparlamentet har formellt antagit det reviderade direktivet om energiprestanda för byggnader (EPBD) enligt vilket EU Solar Standard kräver att alla nya bostadsbyggnader inom EU ska drivas med solenergi på taket till 2030. Offentliga byggnader och andra byggnader kommer att behöva använda solenergi gradvis om de anses tekniskt och ekonomiskt lämpliga, beroende på deras storlek.

Genom EPBD har EU satt upp målsättningen att uppnå ett helt koldioxidfritt byggnadsbestånd till 2050.

Jan Osenberg, Senior Policy Advisor på SolarPower Europe:
”I dag nådde EU-parlamentet en enorm milstolpe för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi genom att anta EU Solar Standard. Från och med 2026 kommer EU Solar Standard att kräva solcellsinstallationer på tak över en betydande del av Europas byggnadsbestånd. EU Solar Standard lägger makten i medborgarnas händer och kommer att befästa energiövergången till de platser där vi sover, arbetar och bor.

När nätet kommer ikapp energiomställningen, kommer installation av energiproduktion där vi använder energi också att hjälpa nätet, genom att hålla elen lokal och ge medborgarna den information och tekniska förmågan att använda el smart. De kan se när de genererar mer el och kan anpassa sin förbrukning därefter.

Genomförandet av direktivet måste omsätta lag till verklighet, med effektiv integrering i byggpraxis och byggkrav. Undantag, stödåtgärder och kriterier för systemdesign måste definieras. Ministerier och intressenter har möjlighet att dra nytta av den bästa praxis som etablerats i nio europeiska länder där liknande åtgärder redan har genomförts.”

Direktivet gäller för installation av solcellsanläggningar på:

  • 2026: Alla nya kommersiella och offentliga byggnader.
  • 2027: Befintliga kommersiella och offentliga byggnader som genomgår renovering och som anses klara en solcellsinstallation rent tekniskt.
  • 2029: Alla nya bostadshus.
  • 2030: Befintliga offentliga byggnader.

Detta innebär att fastighetsägare, kommuner och regioner behöver se över sina fastighetsbestånd och dessutom göra upp investeringsplaner för att i slutändan kunna följa det nya direktivet.

Vi hjälper er med era långsiktiga mål och projekteringar för att sedan göra dem till verklighet genom trygga och väl fungerande och presterande energianläggningar.

Källor:

https://www.solarpowereurope.org/press-releases/statement-european-parliament-agrees-on-the-eu-solar-standard

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0031-20210101

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/07/fit-for-55-council-and-parliament-reach-deal-on-proposal-to-revise-energy-performance-of-buildings-directive/

Börja med att kontakta oss

Att skaffa solceller och andra energilösningar ska vara enkelt!

Vi erbjuder dig kostnadsfri rådgivning och förslag på nyckelfärdiga lösningar som passar dig bäst.
Börja med att kontakta oss redan idag så hjälper vi dig att spara pengar.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

räkna på ditt tak

Gör en kalkyl snabbt och enkelt för att se hur mycket ditt tak kan producera.