Med ett Trygghetsavtal från PPAM Solkraft kan du lugnt luta dig tillbaks och veta att någon annan håller koll på att anläggningen tickar och går precis som den ska. Välj det paket som passar dig bäst och låt oss sköta resten.

I trygghetsavtalet ingår en årlig rapport med kalenderårsuppföljning innehållande:
• Kontroll av anläggningen (solcellspaneler, växelriktare samt eventuella sensorer) utifrån Sunny Portal (online-presentation av anläggningen). Du som kund ansvarar för att internetuppkopplingen fungerar.
• Skuggredovisning, hur påverkas anläggningen av skuggning. Finns nya skuggor, uppväxande träd etc?
• Går anläggningen som förväntat? – om inte vad är felet?
• Support på distans vid till exempel byte av internetleverantör med kontroll i Sunny Portal.
• Larmbevakning – eventuella felmeddelanden skickas till och kontrolleras av PPAM Solkraft.

För mer information kontakta info@ppam.se