Troligtvis har du sett de här förkortningarna förut, men vad betyder de egentligen? Varför är det viktigt att veta vad kW, kWh och kWp står för när det gäller solceller? Låt oss berätta!

Kw, kWh och kWp är alla begrepp som har med energi och el att göra. Troligtvis har du sett dem på elräkningen, men de kan vara kluriga att förstå. Här kommer en förklaring:

  • kw = k (kilo) w (watt)
  • kWh = k (kilo) W (watt) h (timme)
  • kWp = k (kilo) W (watt) p (peak)

K står för Kilo och betyder 1000. Precis som det går 1000 gram på ett kilo eller 1000 meter på en kilometer. W står för watt och är den enhet energieffekten mäts i. H står för timme, förbrukning av energi mäts i kilowattimmar, alltså kWh. Kilowatt peak, kWp, innebär toppeffekten av solcellspaneler. Alltså de tidpunkter solcellerna producerar mest el.

Räkna ut din elkonsumtion

Med kw och kWh kan du räkna ut hur mycket energi du gör av med.

Varje elapparat har en angiven effekt som berättar hur mycket energi den behöver för att fungera. Exempelvis kan en dammsugare ha effekten 1000 W och en kaffebryggare 700 W. Om du dammsuger en timme i veckan får vi en enkel uträkning; 1000 x 1 /1000 = 1 kWh. På en månad drar således dammsugaren 4 kWh.

Om vi gör ett exempel med kaffebryggaren så kan vi säga att du använder den två gånger per dag, alla dagar i veckan. Varje gång är den påslagen i 15 minuter. Varje dag används alltså kaffebryggaren i 30 minuter och totalt 3,5 timmar på en vecka.
Uträkningen för kaffebryggaren blir då 700 x 3,5 /1000 = 2, 45 kWh på en vecka och 9,8 kWh på en månad.

Formel för beräkning:
Effekten på apparaten (W) x tiden den används /1000 = energin, kWh.

Räkna ut din elproduktion

Solcellsanläggningens styrka eller effekt omnämns oftast som watt. Solpaneler från PPAM har olika storlekar. Vilken som våra säljare rekommenderar att vi sätter på ditt tak har att göra med takets mått. Våra paneler som oftast används på villatak, PPAM Onyxium Nano, finns i effektstorlekarna 425 W, 475 W, 525 W och 570 W. Har du åtta Onyxium Nano på 475 W installerade på ditt hustak har de en gemensam effekt av 3800W, vilket innebär 3,8 kW. Normalt producerar en solcellspanel omkring 1000 kWh per år, så i det här fallet skulle det bli 3800 kWh om året.

Solceller producerar inte lika mycket el året runt i Sverige. Att en solpanel har effekt på 475W innebär inte att den alltid är på den nivån i sin elproduktion. Den kan producera både under och över sin satta effekt. Väder och solinstrålning är avgörande för vilken effekt en solpanel kommer upp i.

Förkortningen kWp innebär den tidpunkt då solceller producerar som mest el, alltså toppeffekten. Det mäts utifrån Standard Test Conditions, förkortat STC. I Sverige når solcellspaneler oftast upp till sin toppeffekt på soliga sommardagar när panelerna är 25 grader varma och solinstrålningen är 1000 W per kvadratmeter. KWp eller toppeffekten omnämns också som märkeffekt. Vilken märkeffekt din solcellsanläggning får beror på flera faktorer; antalet solpaneler, solpanelernas effekt och deras riktning och vinkling.

Är du intresserad av att höra mer? Kontakta oss gärna för rådgivning!

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

räkna på ditt tak

Gör en kalkyl snabbt och enkelt för att se hur mycket ditt tak kan producera.