2016 var ett rekordår för solcellsmarknaden då det installerades 76 GW globalt. Främst växte solcellsmarknaderna i Asien och Amerika kraftig, och som exempel installerades det enbart i Kina 34,55 GW under 2016. Den totala solcellskapaciteten uppskattas till cirka 303 GW i slutet av 2016 och kommer ha nått nära 400 GW i slutet av 2017

I många regioner i världen har solel blivit det billigaste alternativet för ny elproduktion, inte bara i jämförelse med annan ny förnybar energiteknik utan också med konventionell produktionstekniker.

Med sin allt högre penetrationsgrad i den globala elmixen påverkar solcellstekniken allt mer olika elsystem runt världen, vilket gör integrationen av tekniken i olika tekniska och ekonomiska miljöer avgörande. Kvantitativt ökar antalet länder där solelen står för en icke försumbar del av elförsörjningen. Antalet länder som täcker mer än 1% av sin elförsörjning från solceller är nu över 30 stycken och solelen står för uppskattningsvis 1,6 % av den globala efterfrågan på el.

Källa: Energimyndigheten “Trends in Photovoltaic Applications-2017”