2016 var ett rekordår för solcellsmarknaden då det installerades 76 GW globalt. Främst växte solcellsmarknaderna i Asien och Amerika kraftig, och som exempel installerades det enbart i Kina 34,55 GW under 2016. Den totala solcellskapaciteten uppskattas till cirka 303 GW i slutet av 2016 och kommer ha nått nära 400 GW i slutet av 2017

I många regioner i världen har solel blivit det billigaste alternativet för ny elproduktion, inte bara i jämförelse med annan ny förnybar energiteknik utan också med konventionell produktionstekniker.

Med sin allt högre penetrationsgrad i den globala elmixen påverkar solcellstekniken allt mer olika elsystem runt världen, vilket gör integrationen av tekniken i olika tekniska och ekonomiska miljöer avgörande. Kvantitativt ökar antalet länder där solelen står för en icke försumbar del av elförsörjningen. Antalet länder som täcker mer än 1% av sin elförsörjning från solceller är nu över 30 stycken och solelen står för uppskattningsvis 1,6 % av den globala efterfrågan på el.

Källa: Energimyndigheten ”Trends in Photovoltaic Applications-2017”

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

räkna på ditt tak

Gör en kalkyl snabbt och enkelt för att se hur mycket ditt tak kan producera.