Vill du sätta upp solceller på ditt hus som är lite äldre?
Grattis till en hållbar investering för framtiden!

Är ditt hus q-märkt, Q-märkt eller k-märkt? Låt oss reda ut vad som då gäller!

Först och främst behöver vi ta en titt på de olika märkningarna q, Q och K som hus och byggnader kan ha.

q-märkning innebär att en byggnad är särskilt kulturhistoriskt värdefull. Det kan till exempel betyda att byggnaden inte får rivas eller att utformning och detaljer inte får ändras. I en q-märkt byggnads detaljplan finns bestämmelser som reglerar sånt som i vanliga fall inte kräver bygglov; som interiör eller underhåll. Den här typen av märkning är det starkaste skyddet en byggnad kan få.

Q-märkning bestämmer hur en byggnad eller ett område får användas, anpassat efter att skydda kulturvärden. Oftast innebär det att byggnaden eller området får användas till butiker, kontor, bostäder eller annat så länge byggnaden eller området bevaras.

k-märkning betyder att en byggnad har kulturhistoriskt värde som ska bevaras. Byggnadens karaktärsdrag måste tas i beaktande när ändringar ska göras. I byggnadens detaljplan finns bestämmelser om hur byggnaden ska se ut, exempelvis färg på fasaden eller typ av fönster.

Hur går q/Q/k-märkning ihop med solceller?

När byggnaden du vill montera solceller på är q/Q/k-märkt behöver du ansöka om bygglov. Det kan hända att du får avslag om solcellerna förändrar byggnadens utseende för mycket, exempelvis om byggnaden är q-märkt och därmed har det starkaste skyddet för kulturhistoriskt värde.

I bygglovsansökan ska underlag som ritningar, fotomontage och kontrollplan finnas med, något som våra projektörer hjälper dig med att ta fram.

Det är bra att tidigt ha en dialog med handläggare på kommunen för att hitta möjligheter och lösningar när en byggnad är q/Q/k-märkt. Solceller är en investering för hållbarhet och något som de flesta har en positiv inställning till. 

Värt att tänka på vad gäller solceller och q/Q/k-märkta byggnader

Du kommer troligtvis få anpassa planen för solceller till att byggnadens kulturhistoriska värden ska bevaras. Exempel på det kan vara att solcellerna inte kan placeras på byggnadens framsida eller att solcellerna inte får täcka hela taket om det består av gammalt byggmaterial.

Avslutning

Med andra ord finns det goda möjligheter att få bygglov för att installera solceller på byggnader även om de är q/Q/k-märkta. Men ja, bygglov krävs och en dialog med kommunen underlättar för att hitta lösningar.

Vill du veta mer om bygglov? Läs mer om det här.

Vill du veta mer om lokala bestämmelser kring olika märkningar? Kontakta din kommun eller länsstyrelsen där du bor. I vårt fall, ute på Östgötaslätten, så kan du läsa mer hos Linköpings kommun.

Kontakta oss gärna för frågor om solceller!

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

räkna på ditt tak

Gör en kalkyl snabbt och enkelt för att se hur mycket ditt tak kan producera.