Om du går i tankarna att installera solceller. eller om du redan gjort det, så kanske du funderat på hur solceller och åska fungerar ihop?

Du vet hur det känns på sommaren när luften är tung och du bara väntar på att ett åskoväder ska dra igång. Men hur funkar det med åska och solceller? Vi ska guida dig så du känner att du har koll när naturen visar sina krafter. 

Åska och solceller

När åska orsakar skada på elektrisk utrustning så gör den det genom att slå ner i ledningar eller annan utrustning och då orsaka överspänning i elnätet. Denna överspänning kan färdas långa sträckor och kan påverka allt som är kopplat till ledningen. Med detta i åtanke så ska du komma ihåg att allt som är ihopkopplat kan råka ut för överspänning. Dessutom så kan ditt hem och dina ledningar påverkas av ett direkt blixtnedslag men även ett som sker längre bort.

Vid blixtnedslag uppstår induktion i alla elledningar vilket kan ge överspänning. Om elledningarna är nedgrävda minskar risken för överspänning avsevärt.

Om du bor i ett område med luftledningar, vilket är typiskt på landet, är överspänning från induktion vanligare i eluttagen vilket oftare slår ut kommunikationsutustning såsom modem och router. Här är det bra att ha ett överspänningsskydd. Dessa finns i form av ett grenuttag och skyddar då bara det som är inkopplat i grenuttaget. Mer säkert för övrig utrustning i fastigheten är skydd där installationen sker i elskåpet. Men det finns inga garantier. Den bästa garantin är att koppla ur utrustningen från väggen.

Vid åska är det generellt sett inget speciellt du ska göra med din solcellsanläggning utan bara det du gör med övrig elutrustning hemma.

Det du kan göra är att installera ett överspänningsskydd/åskskydd i elcentralen. Då skyddar du inte bara växelriktaren utan även alla annan utrustning i hemmet. Detta kan ditt försäkringsbolag hjälpa dig med. Ibland kan det till och med bidra till att din försäkring blir billigare.

Vi på PPAM projekterar anläggningen för att minimera induktionsrelaterad överspänning för solcellsanläggningen.

Blixtnedslag i panelerna

När en blixt slår ner så tar den den snabbaste och enklaste vägen ner till jorden. Detta innebär att byggnader eller andra föremål som är höga är mer utsatta än lägre belägna föremål.

Det är ovanligt att åskan slår ner i  solcellerna och panelerna på taket, men det kan hända. Det som kan hända är att solpanelerna tar skada samt att växelriktaren tar skada.

Blixten kan påverka och skada din solcellsanläggning genom två sätt:

  1. Blixten slår ner i panelerna och skadar dem samt växelriktaren.
  2. Blixten slår ned längre bort från din anläggning men överspänning färdas i elnätet och påverkar din växelriktare.

För att skydda dig mot blixtnedslag i panelerna så skulle du kunna installera en åskledare. Denna blir den högsta punkten och därför den punkt som blixten slår ned i.

Överspänning i elnätet

Om blixten slår ned i en byggnad eller i ledningar längre bort från din solcellsanläggning så kan den ändå ta skada genom att det blir överspänning i elnätet. Det är därför till exempel routrar och modem samt annan mindre elektronik kan gå sönder i åskväder.

Hur kan du skydda dig?

Först och främst projekterar vi på PPAM Solkraft anläggningen för att minimera induktionsrelaterad överspänning på solcellsanläggningen.

Om du vill vara extra säker, vilket egentligen även gäller för dig som inte har en solcellsanläggning med solpaneler på taket, så kan du göra följande:

  • Installera överspänningsskydd/åskskydd. Detta görs i elskåpet för inkommande el. Då skyddas hela ditt hus.
  • Installera åskledare på taket eller titta vart närmaste åskledare finns. Oftast sitter det åskledare på kyrktorn i Sverige.
  • Se till att koppla ifrån all utrustning hemma som är känslig (oftast kommunikationsutrustning).
Oväder över fälten

Vad är åska?

Åska är en naturlig urladdning som uppstår i atmosfären när det finns en elektrisk spänning mellan moln eller mellan moln och marken. Ljudet som hörs är en åskknall.

Åskoväder bildas när luftmassor med olika temperatur och fuktighet möts och stiger snabbt i atmosfären. Denna snabba stigning skapar turbulent luft och genererar elektriska urladdningar.

Elektriska urladdningar inom ett moln eller mellan moln kan skapa blixtar, som är synliga elektriska urladdningar i form av en ljusstråle. När en blixt skapas vill den jämna ut den elektriska spänningen mellan moln eller mellan moln och marken. Detta resulterar i en snabb uppvärmning av luften längs blixtens väg, vilket skapar en chockvåg som hörs som åskknallen.

Vill du veta mer om hur du kan skydda dig, din familj och din bostad?

Elsäkerhet vid åskväder

Åska och åskskydd

Avslutning

Åska är precis som solenergi en produkt av naturen. Med den stora detaljen att vi kan ta tillvara på solenergin på ett säkert och relativt enkelt sätt. Att vi dessutom kan producera el på samma plats som den konsumeras gör solceller och solenergi till ett grönt och framtidssäkert val.

Om du vill veta mer om hur solceller kan hjälpa dig och ditt hem, kontakta någon an våra säljare, eller surfa vidare och läs fler artiklar om solcellsanläggningar.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

räkna på ditt tak

Gör en kalkyl snabbt och enkelt för att se hur mycket ditt tak kan producera.