Den här texten handlar uteslutande om skattereduktion gällande installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.

Den 25 Januari publicerade Skatteverket ett ställningstagande gällande rätten till 50% skattereduktion för energilagring av egenproducerad el.

Sammanfattningen från Skatteverket ser ut på följande sätt:

”Skattereduktion kan medges för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi (batterier) om systemet är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el.

För att skattereduktion ska kunna medges för installation av batteri krävs att de installerade batterierna uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el.

Ställningstagandet tillämpas på preliminära skattereduktioner som begärs för inkomståret 2024 eller senare.”

Ställningstagandet finns att läsa här i sin helhet.

”Hur påverkar detta mina planer att investera i batterier?”

Genom följande användning har du rätt till 50% skattereduktion:

 • Lagra din solcellsproducerade el i batteriet och använd det när solen inte lyser eller när du själv väljer.
 • Lagra egenproducerad el och använd den för att kapa effekttoppar.
 • Genom att lagra din solcellsel så blir du mer självförsörjande och behöver inte betala moms eller skatt för att köpa el på tider då solen inte lyser.

Skatteverkets ställningstagande kan tolkas som att du INTE rätt till 50% skattereduktion genom följande användning:

 • Du väljer att installera ett batteri men har ingen solcellsanläggning för att producera egen el.
 • Du väljer att ansluta batteriet till en stödtjänst, tex Checkwatts Currently. När du gör detta så upplåter du ditt batteri och styrningen av det till Checkwatt. Du kan alltså inte ladda batteriet med egenproducerad solel.

Först vill vi hänvisa till Checkwatts egna ord om Skatteverkets ställningstagande och deras lösning:

https://checkwatt.se/gront-skatteavdrag

När du väljer att hyra ut ditt batteri till Checkwatt så kan du själv inte använda batteriet. Checkwatt styr ditt batteri till 100% så länge du väljer att vara ansluten till dem.

”Pixii Home och Greenelys Virtuella kraftverk då?”

Nu börjar det bli en rejäl gråzon. 

Pixii Home kan användas, på samma sätt som de flesta andra batterier, helt för eget bruk och för att lagra din producerade solel. 

Du kan även ansluta det till Greenely och genom deras app styra hur du använder det. Fortfarande helt för eget bruk.

Med hjälp av ett knapptryck så kommer du kunna göra ditt Pixii Home tillgängligt för att användas på stödtjänstmarknaden och få ersättning. Och på samma sätt kommer du kunna koppla bort det. 

Samtidigt som du finns tillgänglig på stödtjänstmarknaden så kan du använda batteriet för egenproducerad el, kapa effekttoppar och prisoptimering genom Greenelys VPP (Virtual Power Plant = Virtuella kraftverk) vilket skiljer sig från lösningen med Checkwatt där du inte kan använda batteriet samtidigt. 

Greenely har själva publicerat sin tolkning av Skatteverkets ställningstagande.

För att vara berättigad till gröna teknikavdrag måste ditt batteri användas uteslutande eller i stort sett uteslutande för att lagra egenproducerad el.

För att dra nytta av detta avdrag krävs det att solceller är installerade innan batteriet monteras eller att du köper till solceller som installeras med ditt batteri. När du idag köper ett Pixii home-batteri med styrning från Greenely är du som har solceller eller köper till det vid installationen berättigad bidraget då tekniken för stödtjänster inte finns tillgänglig och 100% av batteriet kommer nyttjas för egenanvändning och lagring av solel.

Greenely erbjuder ett flexibelt användande av Pixii-batteriet som endast kan nyttjas för egenanvändning i ett inledande skede, men som i framtiden kommer kunna nyttjas till att balansera elnätet. När denna funktion erbjuds är det du som kund som manuellt behöver aktivera denna funktion i appen, och batteriet kommer då vid behov korta stunder nyttjas till att balansera elnätet.

Då majoriteten av batteriet fortsatt nyttjas för egenanvändning av lagrad solenergi så anser vi att tekniken fortsatt i framtiden ligger inom ramarna för Skatteverkets riktlinjer kring grönt teknikavdrag. Vid aktivering av nätbalansering är du som kund ansvarig för att du uppfyller kraven för grönt teknik vid gällande tidpunkt.

Vår roll som installatör och leverantör.

Vi säljer och installerar kompletta system för energilagring och solceller. Dessa system kan efter installation användas på det sätt som ägaren av anläggningen önskar.

Vi skulle kunna sluta här, men vi vill vara väldigt tydliga och transparenta mot dig som kund. Vi vill inte att du känner att du inte fått rätt information gällande skattereduktionen som går att få för energilagring, så här följer en förenkling:

Vi skickar in en anmälan om skattereduktion till Skatteverket och det är i slutändan de som beslutar om du får skattereduktion eller inte för din installation.

Från vår sida som installatör så ser det ut på följande sätt:

 • Installation av växelriktare, batterilager (inkl Pixii Home) och smartmätare = 50% skatteavdrag.
 • Installation av styrenhet Checkwatt CM10 = Inte rätt till 50% skatteavdrag utan faktureras separat.
  Viktigt att påpeka är att Checkwatts CM10 kan användas på anläggningar utan att anläggningen hyrs ut till Svenska Kraftnät för städtjänster och frekvensbalansering.

Sedan är det upp till Skatteverket att avgöra hur du använder din anläggning. Här är vi som installatörer och leverantörer frikopplade.

Avdraget görs direkt på fakturan från oss likt ROT. Om det skulle visa sig att du inte har rätt till skattereduktion så blir du betalningsskyldig för det avdrag vi gjort på din faktura.

”Hur ska jag tänka nu?”

Innan ställningstagandet från Skatteverket så kunde du som kund räkna med att ha din energianläggning återbetald på ca 2-3 år med historiska priser från Checkwatt.

Denna tidshorisont kan nu vara ändrad till 5-6 år vilket fortfarande är en relativt snabb återbetalning av din investering.

Vi som leverantör av solcellsanläggningar tycker att energilagring med batterier är en fantastisk möjlighet till att använda din producerade solel under längre tid på dygnet.

Utvecklingen går hela tiden framåt och inom kort kommer fler innovativa lösningar komma för hur vi använder våra batterilager. Med eller utan frekvensbalansering och stödtjänster.

Vi förstår att det är lite rörigt just nu och att det är frusterande att inte kunna få ett rakt svar om hur detta funkar. Vi känner precis på samma sätt.

Oavsett hur dina tankar går så vill vi att du ska veta att vi finns här och diskuterar gärna tankar och idéer kring hur vi kan hjälpa dig till ett mer energismart hem. 

Få en kostnadsfri offert snabbt och
enkelt genom att fylla i dina uppgifter här!
  Årsförbrukning, taklutning och storlek på huvudsäkring om du har det tillgängligt, ej obligatoriskt.

  Genom att skicka in dina uppgifter på vår hemsida och använder våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
  I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  kostnadsfri
  offert

  Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

  kostnadsfri
  offert

  Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

  räkna på ditt tak

  Gör en kalkyl snabbt och enkelt för att se hur mycket ditt tak kan producera.