Säteri i Södermanland slår ett slag för miljön!
144 st PPAM Paladium 320W-paneler med Tigo-optimerare. Anläggningen beräknas ge 48 000 kWh per år.