Nyköpings kommun investerar i solceller på flera av hallarna på Rosvalla Sportområde. En anläggning på nära 0,8 megawattpeak (MWp), som beräknas kunna producera ungefär 700 000 kWh per år. Detta innebär att de täcker sitt energibehov med ca 26% per år. PPAM Solkraft har fått förtroendet att genomföra hela installationen.

Att installera en solcellsanläggning på de takytor som finns i Rosvallaområdet är ett bra steg i Nyköpings Kommuns arbete med sin koldioxidbudget.

Solcellsanläggningen är planerad att generera ungefär 700 megawattimmar (700 000 kWh) per år, vilket är 25,93% av de 2700 megawattimmar (2 700 000 kWh) som Rosvalla historiskt har förbrukat per år under de senaste åren.

Om vi räknar om anläggningens storlek till en genomsnittlig villa så motsvarar det ca 54 villor med solceller på taket.

Flaggor med Nyköpings Arenor vajar utanför Rosvalla

Elförbrukningen i Rosvalla är extra hög under sommaren när kylanläggningar går för fullt. Det fina är att det är just under sommaren som solcellerna producerar som bäst. Dessutom ligger taken i Rosvalla i perfekt söderläge, vilket är det väderstreck som är mest optimalt för en solcellsinstallation. De hallar som kommer få solcellspaneler är multihallen, nya ishallen och bowlinghallen. 

Installationen kommer att ske fram till November 2023 då hela anläggningen ska vara klar.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

räkna på ditt tak

Gör en kalkyl snabbt och enkelt för att se hur mycket ditt tak kan producera.