Det nya gröna avdraget – 20% på solcellsinstallationer

Den 13 December 2022 röstade Regeringen igenom förslaget att höja skattereduktionen av grön teknik från 15 till 20 procent för solcellsinstallationer. 

Detta innebär att från och med den 1 januari 2023 höjs skattereduktionen för installation av solcellsanläggningar från 15 procent till 20 procent.  Avdraget gäller för både material och arbetskostnader. Precis som tidigare får du göra avdrag på 50 procent på samma kostnader för solcellsbatterier och laddboxar. Beloppet syns direkt på din offert och du behöver inte ansöka om någonting hos Skatteverket.

410w panel nano

För vem gäller det nya gröna skatteavdraget?

Avdraget på 20% gäller för installationer som är färdigställda och betalda efter den 1 Januari 2023.

Jag har redan beställt en anläggning, kan jag ändå få avdraget?

Ja, den som har beställt under 2022 men får anläggningen installerad under 2023 får det högre stödet.

Hur mycket kan jag få i skattereduktion för grön teknik?

Skattereduktion för grön teknik kan ägaren eller ägarna till ett hus få med max 50 000 kr per person och år.

Vill du veta mer? Kontakta oss eller surfa vidare.

Skatteverket:
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html 

Riksdagens beslut:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/statens-budget-2023—rambeslutet_HA01FiU1#stepForslag

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

räkna på ditt tak

Gör en kalkyl snabbt och enkelt för att se hur mycket ditt tak kan producera.