Våra kunders och medarbetares säkerhet är av högsta vikt för oss. Vi följer därför noga nyheter, information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vi tillämpar försiktighetsprincipen och vidtar allmänna åtgärder som minskar smittspridning.

Om någon i PPAMs personal  skulle få några symtom stannar vi hemma och vi är  självklart uppmärksamma på om vi har medarbetare som rest till de utsatta områdena.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

kostnadsfri
offert

Få en kostnadsfri offert snabbt och enkelt genom att klicka på knappen.

räkna på ditt tak

Gör en kalkyl snabbt och enkelt för att se hur mycket ditt tak kan producera.