Som väntat ökar Regeringen Investeringsstöd för privatpersoner till 30%. Detta gör man samtidigt som tunga instanser istället rekommenderar en sänkning av stödet. Så vi kanske inte ska förvänta oss att stödnivån kommer ligga kvar så länge. Rådet blir, installera nu!