Så funkar solkraft

Våra solpaneler producerar elektricitet. När solen skiner ofta mer el än du gör av med – och då säljs ditt överskott. En mulen dag räcker kanske elen bara till ditt eget hus och den dagen är du självförsörjande. På natten när solen gått ner köper du tillbaka den el du förbrukar.
–Man kan säga att du använder elnätet som ett batteri som du laddar på dagarna och använder på nätterna.

Symbol - Sälj

Solen skiner och du levererar ditt överskott till elnätet.

Symbol - Återanvänd

Mulet idag, din producerade el räcker till ditt eget hus.

Symbol - Köp

På natten köper du tillbaka den el du förbrukar från elnätet.

Så funkar tekniken

Solcellerna omvandlar solljuset till elektricitet i form av likström. Likströmmen görs om till växelström i en växelriktare för att elen ska kunna användas i fastigheten och matas ut på elnätet.

Solceller pris

Elen från solcellerna skickas via växelriktaren ut i fastighetens elnät och används i första hand där. Om anläggningen producerar mer el än vad som för stunden behövs så skickas överskottet ut på elnätet (oftast direkt till grannen då elektronerna vill ta den kortaste vägen).

Med ett skuggfritt tak vänt åt söder och en taklutning på 30-50% så kan man räkna med att få ut 800 till 1.000 kWh/år för varje installerad kilowatt. Som exempel kan en anläggning på 5 kW ge mellan 4.000 och 5.000 kWh/år. (Variationen i kWh/år beror till exempel på väderstreck, taklutning, var i landet du bor och eventuell skuggning men även i viss mån på vilken typ av solcellspanel du väljer.)

Så här går det till att installera en nyckelfärdig solcellsanläggning från PPAM Solkraft

Det funkar med eller utan batterier

Hur lagrar jag den ström jag producerar då? Det gör du inte! Finessen med solkraft är att du säljer den ström du inte förbrukar själv och köper sedan tillbaka den när du behöver den. Helt automatiskt. Dessutom så får du ofta mer betalt för strömmen du säljer än vad du betalar för att köpa tillbaka den!

Men visst finns det lägen då ett batteri kan vara bra. Bor du på landet och lider av återkommande elavbrott eller vill känna dig mer självständig och obunden till elnätet till exempel! I filmen nedan visar vår partner Sonnen hur en batterilösning fungerar.

Se filmen om energilagring i batterier (engelska).

Hur länge funkar det då?

Vi har tre grundtyper av paneler, enkelsidiga monokristallina (en enda kiselkristall per cell), enkelsidiga polykristallina (flera kiselkristaller per cell) och dubbelsidiga monokristallina. De har alla lång livslängd – räkna med minst 30 år, men skiljer sig i pris och effekt.

De monokristallina solcellerna har högre verkningsgrad än de polykristallina men är dyrare att tillverka. Generellt skulle vi kunna säga att polykristallina solpaneler passar för dig med stort tak i förhållande till den effekt du vill ha ut och monokristallina passar till mindre tak i förhållande till ditt effektuttag.

–Men du behöver inte sätta dig in i tekniken då vi tar fram den lösning som passar dina behov bäst!
Du får dessutom en effektgaranti våra solcellspaneler som garanterar 80% av effekten efter 25 år. Och det är det mycket viktigt att tänka på då våra två paneltyper har betydligt bättre verkningsgrad och livslängd än de tunnfilmssolceller som finns på marknaden idag.

Börja med att kontakta oss

Vi erbjuder dig kostnadsfri rådgivning och förslag på nyckelfärdiga lösningar som passar dig bäst.
Börja med att kontakta oss redan idag så hjälper vi dig att spara pengar.