Kundportal

KUNDPORTALEN ÄR UNDER UPPBYGGNAD. VI TESTAR FUNKTIONEN MED ETT FÅTAL KUNDER TILL EN BÖRJAN.
OM DU INTE HAR FÅTT INLOGG SÅ KAN DU LUGNT VÄNTA TILLS VI HÖR AV OSS.

Det ska vara lätt att skaffa solceller.

Därför har vi valt att bjuda in dig till hela processen. 

Genom vår ”Kundportal” kan du följa din solcellsinstallation från påskriven beställning till driftsättning.

Du får ta del av dokument och underlag under resans gång samtidigt som du håller dig uppdaterad om vart du är i din resa mot att bli solelsproducent.

Bra va? 

Kundportalen funkar enbart
via webbläsare på en dator.