1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Växelriktare
 4. Någon av lamporna blinkar

Någon av lamporna blinkar

Växelriktaren producerar ingenting

För att kunna se att växelriktaren inte producerar någonting behöver du som kund vara på plats vid växelriktaren. Om ni ser att växelriktaren inte producerar något via hemsidan eller i appen ”SMA Energy” kan det bero på kommunikationsfel, men att växelriktaren fortfarande producerar som den ska. Se sidan om ”Felsökning av internet”.


Att det inte är någon produktion i växelriktaren utläses genom LED-lamporna och i displayen.

Ifall den gröna LED-lampan lyser:

Din växelriktare fungerar som den ska, men den visar inget i appen eller på hemsidan. Gå till sidan om ”Felsökning av internet”.

Ifall den gröna LED-lampan blinkar:

Växelriktaren är igång och är i uppstartskede, den saknar kontakt på AC-sidan (växelström, alltså elnätet) eller DC-sidan (likström, alltså solpanelerna).

Felsökningsschema:

 • Kontrollera att samtliga säkringar och brytare som är kopplat till solelen är påslagna. En solkraftsanläggning har vanligtvis först en brytare i närheten av växelriktaren, därefter en elcentral med en grupp säkringar i din elcentral.
  • Slå på automatsäkring ifall de slagit ifrån, eller byt ut porslinssäkring
   OBS: vissa porslinssäkringar slår inte ut helt och hållet när de går. Kontrollera att inget annat har gått i huset.
   Om det händer upprepade gånger, mer än 1 gång ber kvartal, kontakta PPAM.
 • Kontrollera att DC-brytaren är helt inkopplad, beroende på växelriktarmodell har du en vridbrytare eller en handtagsbrytare. DC-brytaren sitter alltid på undersidan av växelriktaren.
 • Kontrollera att det finns tillräcklig solinstrålning på panelerna dvs. kontrollera att det inte är mörkt ute eller att panelerna är täckta med någonting.
  • Ifall det är snö på panelerna, rekommenderar PPAM dig att inte göra någonting. Det finns risk att panelerna skadas ifall snön skrapas bort med snöskyfflar.
  • Ifall panelerna är smutsiga av pollen, fågelbajs eller liknande kan man spola av panelerna med en vanlig vattenslang. PPAM rekommenderar dock att vänta tills det regnar så rengörs panelerna av regnet.
 • Gör en omstart av växelriktaren:
  • Slå ifrån AC-brytaren(El-nätsidan) som är uppmärkt med ”Elkopplare för produktionsanläggning).
  • Frånskilj DC-brytaren (panelsidan) genom att antingen vrida till 0 om din växelriktare har en vridbrytare. Eller dra ut handtaget om din växelriktare har en handtagsbrytare.
  • Vänta tills displayen och/eller LED lamporna slocknar.
  • Sätt tillbaka DC-brytaren eller vrid till 1 beroende på modell.
  • Slå på AC-brytaren, (växelriktaren gör nu ett uppstartsprotokoll, under tiden kommer LEDlampan blinka grönt. Efter 2-5min ska lampan gå över till ett fast grönt sken och växelriktaren producerar som vanligt igen.)
 • Ifall samtliga brytare är i korrekt läge samt att omstarten inte var till hjälp och den gröna lampan fortfarande blinkar behöver PPAM komma ut och felsöka på plats. För att kunna göra en arbetsorder behöver PPAM följande från er:
  • Bild på växelriktarens display/LED-lampor.
  • Bild på växelriktarens etikett med serienummer (sitter på högersidan av växelriktaren).
  • Ifylld displaytabell.
  • Skicka in bilderna samt värdena till displaytabell till PPAM på epost till support@ppam.se. I meddelandet skriv upp installationsadressen och dina kontaktuppgifter.

Ifall den röda LED-lampan lyser:

Växelriktaren varnar för att något är fel.

Felsökningsschema:

 • Gör omstart av växelriktaren:
  • Slå ifrån AC-brytaren(El-nätsidan) som är uppmärkt med ”Elkopplare för produktionsanläggning).
  • Frånskilj DC-brytaren (panelsidan) genom att antingen vrida till 0 om din växelriktare har en vridbrytare. Eller dra ut handtaget om din växelriktare har en handtagsbrytare.
  • Vänta tills displayen och/eller LED lamporna slocknar.
  • Sätt tillbaka DC-brytaren eller vrid till 1 beroende på modell.
  • Slå på AC-brytaren, (växelriktaren gör nu ett uppstartsprotokoll, under tiden kommer LEDlampan blinka grönt. Efter 2-5min ska lampan gå över till ett fast grönt sken och växelriktaren producerar som vanligt igen.)
 • Om den röda lampan fortfarande lyser efter omstart:
  • Notera vilket felmeddelande som visas i textrutan i nederkant av växelriktarens display.
  • Notera vilken felkod som visas i displayen, det är en 2 till 4 siffrig kod på undersidan av linjen som går mellan solpaneler, växelriktare och elnätstolpar.
   • Om felkoden visas till höger, dvs elnätsidan kontrollera att säkringar och brytare är i upprätt läge. Se info om översta LED lampan blinkar grönt.
  • Ta bilder på:
   • Växelriktarens display.
   • Växelriktarens etikett med serienummer (sitter på högersidan av växelriktaren).
  • Fyll i displaytabellen.
  • Skicka in bilderna, felkodsuppgifterna samt värdena till displaytabell till PPAM på epost till support@ppam.se . I meddelandet skriv upp installationsadressen och dina kontaktuppgifter.
Was this article helpful?
Till toppen