Framtidens elsystem

Mer el. Till alla. Överallt.

Rapporter och uppskattningar visar på att Sverige behöver dubbel så mycket elektrisk energi till 2040. Med detta så behöver även vårt elnät dimensioneras för att klara ett större effektuttag.

Varför?

  • Samhällets behov av elektrifiering.

  • Industrin satsning på elektrifiering.
  • Transportsektorns satsning på elektrifiering.

  • EU och Sveriges mål om att bli fossilfria år 2045.
Returpack Norrköping Dubbelsidiga solpaneler

Ett komplett energisystem.

Vi brinner för att skapa innovativa, smarta och trygga energilösningar.

Detta skapar vi med vår långa erfarenhet av solcellsinstallationer och batterilagring tillsammans med unika partnerskap gällande integration, automatisering och optimering.

Våra lösningar hjälper dig att få ut maximalt ur din anläggning gällande produktion, konsumtion och framtidens användning.

Solceller

Vi behöver producera mer el i Sverige i framtiden. Och det bästa är att producera den där den används.

Du som kund slipper att betala avgifter för att din el belastar elnätet och du kan tillsammans med energilagring se till att du har tillgång till effekt och energi när du behöver den.

Solceller på Engströms lastbilar i Linköping.
Returpack Norrköping Dubbelsidiga solpaneler

Energilagring.

För att ditt energisystem ska fungera optimalt så behöver det vara stabilt. Eftersom elproduktionen från en solcellsanläggning är volatil (oförutsägbar) så behövs stabilitet genom andra tekniker. Detta får du genom att lagra elen lokalt i ett batteri.

Energilagret blir sedan hjärtat i hela systemet där du kan lagra din solenergi, kapa effekttopparna i anläggningen, flytta energibehovet och dessutom finnas med på flexmarknader och balansmarknaden med stödtjänster.

Vad är ett smart energisystem?

Ditt energisystem ska anpassas efter dina behov, din fastighets behov och med utrustningens livslängd och hållbarhet i åtanke.

För att genomföra detta så behövs system som övervakar, optimerar och analyserar din anläggning och ditt användande i realtid.

För din fastighet.

  • Använd mer av din egenproducerade el.
  • Kapa effekttopparna och minska din elnätskostnad.
  • Your Content Goes Here

Möjligheter.

  • Möjligt att medverka på flexmarknader – nu eller i framtiden.

  • Använd din energi smart och belasta inte elnätet i onödan.