Vårt projektverktyg / Our project tool

På PPAM Solkraft använder vi NeXT Project som projektverktyg. I detta verktyg administrerar och rapporterar vi arbetstider, redovisade timmar, projektledning, projektuppföljning, projektekonomi, plocklistor, egenkontroller, dokumentdelning etc.

Vi kan säga att nästan allt vi gör går genom NeXT.

Därför är det viktigt att du som anställd och användare av NeXT använder det på rätt sätt. På den här sidan finns all nödvändig information som krävs för att komma igång i NeXT.

Börja din resa mot att arbeta i NeXT genom att läsa och titta på materialet som finns här. Materialet finns även under ”Dokument”-fliken på projekt 00 PPAM Solkraft AB.

At PPAM Solkraft, we use NeXT Project as a project tool. In this tool, we administer and report working hours, reported hours, project management, project follow-up, project finance, picking lists, self-checks, document sharing, etc.

We can say that almost everything we do goes through NeXT.

Therefore, it is important that you as an employee and user of NeXT use it correctly. This page contains all the necessary information required to get started in NeXT.

Begin your journey to working in NeXT by reading and viewing the materials found here. The material is also available under the ”Documents” tab on project 00 PPAM Solkraft AB.

Länkar / Links

Swedish or english?

It´s possible to get your language in Swedish or English. If you want to change to english, please contact Malin +46 (0)76-721 21 90

Logga in / Log in

Du loggar in i NeXT genom länkarna ovan. Ditt användarnamn är de två först bokstäverna i förnamn följt av de två första i efternamnet. Exempel: Niklas Österberg = niös.

Lösenord är i starten: Next2023 . Ändra lösenordet till ett personligt.

Om du har frågor, kontakta Admin: Malin Schwan +46 (0)76-721 21 90

You log into NeXT through the links above. Your username is the first two letters of your first name followed by the first two letters of your last name. Example: Niklas Österberg = niös.

Password is at the start: Next2023 . Change the password to a personal one.

If you have questions, contact Admin: Malin Schwan +46 (0)76-721 21 90

Tidsrapportering / Time reporting