• PPAM Paladium
  • Paladium
  • Solpaneler till villa

Polykristalin solpanel för högst effekt per krona!

PPAM Paladium är vår egenutvecklade polykristallina solcellspanel. Att den är polykristallin innebär att cellerna består av flera kristaller vilket håller ner kostnaderna men ger en något lägre verkningsgrad. Detta gör PPAM Paladium till ett mycket prisvärt alternativ, särskilt i de fall där det finns gott om yta att montera på.

Design

Samtliga modeller har svarta aluminiumramar vilket ger installationen ett enhetligt och diskret utseende.

Polykristalin solpanel för högst effekt per krona!
PPAM Paladium är vår egenutvecklade polykristallina solcellspanel. Att den är polykristallin innebär att cellerna består av flera kristaller vilket håller ner kostnaderna men ger en något lägre verkningsgrad. Detta gör PPAM:s Paladium solpanel till ett mycket prisvärt alternativ, särskilt i de fall där det finns gott om yta att montera på.

Design
Samtliga modeller har svarta aluminiumramar vilket ger installationen ett enhetligt och diskret utseende.

PPAM Paladium finns med TiGo-optimerare som tillval.
Du kan välja att sätta optimerare på enstaka paneler eller samtliga paneler beroende på vilken funktion du önskar. Med Tigo-optimerare får du ett solkraftverk som kan optimeras och övervakas in i minsta detalj. I kombination med SMAs växelriktare får du optimal funktion även vid partiell skuggning, många olika takvinklar, långa strängar etc. Dessutom ökar elsäkerheten då spänningen på taket sänks vid ett eventuellt strömavbrott på nätet.
Fråga oss så berättar vi hur Tigo-optimerare kan bidra till att optimera din anläggning!

Produktblad
Paladium 280W
Paladium 335W

Andra produkter