PPAM Sunpower 2017-06-21T11:06:25+00:00

Se hur mycket el ditt hustak kan producera

I några enkla steg får du här en uppfattning om hur mycket el du kan producera på ditt tak.

1. Vilken taklutning liknar ditt hus mest?

ca. 0 grader

ca. 0 grader

ca. 30 grader

ca. 30 grader

ca. 45 grader

ca. 45 grader

ca. 60 grader

ca. 60 grader

2. I vilket väderstreck står ditt hus?

Öster

Öst

Sydost

Sydöst

Syd

Syd

Sydväst

Sydväst

Väst

Väst

3. Hur många kvadratmeter är taket?

m2

4. I vilken ”solzon” i Sverige finns huset?

800 800 kWh/år
850 850 kWh/år
900 900 kWh/år
950 950 kWh/år
980 980 kWh/år
1025 1025 kWh/år
Beräkna kapacitet
Ungefärligt årsutbyte:kWh/år
Gör en intresseanmälan